2021-08-23

De senaste veckorna har antalet personer som insjuknat med campylobacterinfektion varit högre än tidigare veckor. Ökningen har setts i hela landet och i samtliga åldersgrupper. Perioden har föregåtts av en ökad andel slaktkycklingflockar som burit på campylobacter (Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Tidigare studier har visat att sjukdomsfall ofta kopplas till rått kycklingkött vilket gör det troligt att ökad förekomst av campylobacter i kycklingflockar är orsak till ökningen av humanfall. Under de närmaste veckorna kommer Folkhälsomyndigheten att samla in prov från sjukdomsfallen för analys och typning som del i det mikrobiologiska övervakningsprogrammet för att därigenom identifiera förekomst av gemensamma smittkällor. Typning av isolat sker under vecka 34-37.

Figur. Antalet inrapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka under 2021 till vecka 33 (till och med 2021-08-23, vecka 33 är ofullständig) samt för åren 2018–2020, för fall smittade i Sverige och fall med okänt smittland.

Grafen visar antalet anmälda fall per vecka under 2021 som staplar. Under v 29-33 har antalet fall varit högre än tidigare med 150-200 fall, tidigare  i år har antalet fall varit under 50 till  upp till 100 fall i veckan. Mönstret följer tidigare år, 2018-2020 med fler fall under sensommaren, dessa år visas som linjer i grafen.

Läs mer