Tidslinjen sträcker sig i dagsläget från december 2019, då de första fallen av covid-19 i Kina rapporteras av WHO, fram till september 2021. Tidslinjen kommer uppdateras löpande.

Exempel på hur tidslinjen ser ut i verktyget med ett diagram överst över avlidna, bekräftade fall samt IVA-vårdade. Under finns en kalender med punkt för varje dag då något hänt och en redogörelse som hände i en kolumn ute till höger

Interaktiv tidslinje

För personer med funktionsnedsättning

Alla händelser listade i pdf:er som kan läsas i skärmläsare.

december 2019–juni 2020 (PDF, 228 kB)

juli 2020–december 2020 (PDF, 180 kB)

januari 2021–juni 2021 (PDF, 201 kB)

juli 2021–augusti 2021 (PDF, 140 kB)

Om Folkhälsomyndighetens arbete, föreskrifter, råd och rekommendationer

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. Vi tar fram föreskrifter, rekommendationer och vägledningar för att säkerställa ett effektivt smittskyddsarbete.

De bestämmelser och råd som vi beslutar om bygger alltid på den senaste tillgängliga kunskapen, både i Sverige och globalt. Vi genomför även egna undersökningar inom en rad områden. Pandemins utveckling bedöms dagligen utifrån analyser av data och en kontinuerlig dialog med smittskyddsenheterna i våra 21 regioner.

Som grund för vårt arbete finns smittskyddslagen (2004:168). Eftersom covid-19 har klassificerats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom har vi möjlighet att utfärda föreskrifter och vidta de åtgärder som behövs för att bromsa smittspridningen.