Frågor och svar

Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten. Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.

Sidan uppdaterad senast: 31 mars kl. 13:36

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

In English: Frequently asked questions about COVID-19

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

  • Kan man bli smittad av en person som har covid-19 men som inte har några symtom?

    Det finns en internationell samsyn att det är personer med symtom som sprider sjukdomen vidare. Symtom som hosta, nysningar och snuva innebär en ökad risk för att droppar med smitta hamnar i luften. Genom dropparna kan smittan föras vidare till andra personer i närheten. En del som är sjuka har enbart milda symtom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på att man kan bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk i övrigt.

    I samband med att en person insjuknar men innan symtom har uppstått, finns det också teoretiska risker att smitta vid nära och intim kontakt. Ett fåtal fall uppges ha smittats av någon som ännu inte hade fått symtom.

    Uppdaterad: 2020-03-25 09:11

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan