Viruset och sjukdomen

Smittspridning

  • Vad gäller för användning av munskydd utanför vården?

    Munskydd behövs inte i vanliga situationer ute i samhället, då är det bättre att hålla avstånd till andra människor och att vara noga med att tvätta händerna.

    Folkhälsomyndigheten ser löpande över kunskapsläget och granskar ny kunskap från olika källor

    Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning.

    Uppdaterad: 2020-05-06 11:10

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående