Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

 • Kan man smittas flera gånger av det nya coronaviruset?

  Förekomsten av IgG-antikroppar tyder på att man delvis eller helt har skydd mot en ny infektion. Det skulle kunna innebära att en person som exponeras för viruset igen inte får några symtom eller får mildare symtom än vid det första tillfället. Eftersom det nya coronaviruset endast studerats under några månader saknas ännu kunskap om hur länge ett sådant skydd kvarstår. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det är rimligt att anta att skyddet som antikropparna kan ge gäller upp till ett halvår från att en person fått ett positivt testresultat. Med ökad kunskap kan denna rekommendation komma att uppdateras.

  Det är viktigt att tänka på att även om man har gjort ett test som visar förekomst av antikroppar mot covid-19-viruset så behöver man fortsätta att följa de generella rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Därför ska man tvätta händerna ofta. Då försvinner viruset. På så vis minskar man risken för smittspridning.
  • Hålla avstånd till personer utanför sin umgängeskrets.

  Uppdaterad: 2020-06-30 13:59

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående