Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

  • Om en person i familjen är sjuk - måste alla stanna hemma då?

    Nej, så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.

    Tänk på vad du kan göra för att inte sprida smittan vidare: Skydda dig själv och andra från smittspridningar.

    Uppdaterad: 2020-03-24 16:51

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående