Så kan vi minska smittspridningen

Testning

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

 • Vad gäller vid resa inom Sverige?

  Det tillåtet för symtomfria personer att resa fritt inom landet.

  Om det är möjligt bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, t.ex. gå eller cykla. Den som behöver resa kollektivt eller med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg.

  Vi råder så många som möjligt att undvika resor med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik där det inte går att boka sittplats, t.ex. spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar. Går inte det, är det viktigt att hålla ett avstånd till andra människor och följa de anvisningar som gäller i kollektivtrafiken.

  Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök. Till riskgrupperna hör främst personer som är 70 år och äldre, och personer med en underliggande sjukdom, t.ex. hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes.

  Får vi en geografisk smittspridning över större delar av landet riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela. Behöver man hjälp lokalt måste man vara medveten om att det kan finnas begränsat med resurser. Därför är det viktigt att tänka på att man ska kunna ta hand om sig själv om man skulle insjukna på sitt resmål. Man bör också kunna ta sig hem själv på ett säkert sätt, utan att riskera att smitta andra, om man insjuknar på besöksorten. Alternativt att man har möjlighet till isolering.

  Utöver detta gäller de tidigare rekommendationerna: Skydda dig själv och andra från smittspridning

  Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

  Uppdaterad: 2020-09-08 10:46

Oro och psykiskt välmående