Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar riktar sig främst till allmänheten. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Sidan uppdaterad senast: 26 maj kl. 14:09

Viruset och sjukdomen

 • Ger rökning ett svårare sjukdomsförlopp vid covid-19?

  Kunskapsläget om samband mellan tobaksrökning och hur svårt sjuk man blir vid covid-19 är fortfarande oklart. Tillgängliga studier visar att personer som röker eller som har rökt är överrepresenterade bland de svåra fallen av covid-19. Studierna är få och av osäker kvalitet, därför behövs mer kunskap.

  Vi vet sedan tidigare att tobaksrökning ökar risken för allvarliga symtom vid luftvägsinfektioner som till exempel influensa.

  Att sluta röka ger hälsovinster redan efter en kort tid. Som exempel kan nämnas ökad syresättning, lägre blodtryck och förbättrad lungfunktion. Vill du ha hjälp att sluta röka finns stöd att få till exempel hos Sluta-Röka-Linjen, 020-84 00 00.

  Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen och uppdaterar informationen enligt den senast tillgängliga kunskapen.

  Uppdaterad: 2020-04-02 13:08

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

Gå till toppen av sidan