Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19

Syftet med rekommendationerna är att de ska utgöra ett stöd till i första hand sjukvårdens patologiska enheter, rättsmedicinska enheter, trossamfund och begravningsentreprenörer, vid hantering av avliden med bekräftad covid-19.

Rekommendationerna är ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer inom respektive verksamhet.

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19 (PDF, 164 kB)

Gå till toppen av sidan