Arakh tut hem averen – rekomendacia sebepi o covid-19

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på romani arli.

Akate isi tikni informacia so šaj te čere te arakhe tut hem averen protiv o covid-19.

Valjani te odgovorno te arakhe tut hem averen kotar akava nabormipe

Sarine isi oljen odgovornost te arakhen pes hem avere manušen kotar o nabormipe covid-19.

Siđar te lje i vakcina

Te vakcirine tut tano najšukar način te izbegine te ove but nabormo kotar o covid-19.

O Folkhälsomyndigheten rekomendirini sarinenđe so isi oljen 50 berš hem pophureder, te ljen i vakcina protiv o covid-19. Amen rekomendirinaja hem manušenđe so isi oljen 18 berš hem pophureder te ljen i vakcina protiv o covid-19 ako tane ki jekh rizično grupa.

Kobor doze rekomendirini pe, sa zavisini kobor berš isi tut hem ako hijan ki jekh rizično grupa.

Vakcina isi manušenđe maškaro 18 hem 49 berš isto kas na doljela i rekomendacia sebepi i vakcina protiv o covid-19.

Ko internet than 1177.se šaj te čitini pe pobuter sar đala i vakcinacia ko than kaj so bešeja.

Ađahare valjani te čere te vakcirine tut protiv o covid-19 (1177.se)

Nane but često o saste čhavore hem o terne te oven but naborme kotar o covid-19. O manuša talo 18 berš šaj te oven rekomendirime vakcina protiv o covid-19 ko kontakti e doktoreja ako šaj isi oljen disavo naborminpe ja diagnoza so šaj te čerel te oven pana pobuter sebepi o slabo imuniteti.

Ačhov čhere ako hijan nabormo

Ačhov čhere hem izbegin kontakt avere manušencar ako hijan nabormo, ja isi tut simptomi so šaj te ovel covid-19. Akava važini hem ako čerđan tuče test kokri hem o testi hine negativno.

Vičin ko telefonsko broj 1177 ako valjani tuče pomoč sebepi o simptomija ja podrška te rode medicinsko pomoč.

Valjani but te pazine tut ako na ljeljan hič i vakcina

Isi specialna rekomendacije tuče so na ljeljan i vakcina premalo o rekomendacije kotar o Folkhälsomyndigheten.

Ako isi tut 50 berš ja pophureder, ja isi tut 18 berš ja pophureder hem hijan ki jekh rizično grupa sebepi o nabormipa covid-19, a hem na ljeljan i vakcina hič, tegani valjani but te arakhe tut. Odova značini te na ove ki gužva hem te na đa ko thana kaj so čedena pe but manuša, sebepi te na ove phareste nabormo. Akava tano but važno ko periodija keda tano o nabormipe covid-19 ko but baro nivo. O manuša so na ljelje i vakcina hič hem pripadinena ki jekh rizično medicinsko grupa, ko but baro rizik tane te oven but pharo naborme. O rizik kotar o nabormipe barjola sar o berša đana ponupre.

Det är viktigt att vaccinera sig (tal på arli, textad på arli)