Drži odstojanje i izbegavaj gužvu!

Držite distancu od drugih, kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom, i izbegavajte gužve.

Ovo je posebno važno kada se srećete sa drugima nakon dužeg vremena i u zatvorenom prostoru.

Izbegavaj mesta kao što su radnje, tržni centri i javni saobraćaj kada je u njima gužva.

Ostanite kod kuće i testirajte se čak i kada imate blage simptome

Deca i odrasli koji se osećaju bolesno treba da ostanu kod kuće i izostanu sa posla, iz škole, predškolskog i drugih aktivnosti. To važi čak i kod blagih simptoma. Takođe bi trebalo da se testirate i izbegnete kontakt sa drugima. Više o tome šta važi u vašem mestu prebivališta možete pročitati na 1177.se.

Na www.1177.se možeš pročitati više informacija koje se odnose na mesto tvog boravka.

Radite od kuće ako možete

Švedski zavod za javno zdravlje (Folkhälsomyndigheten) preporučuje da svi koji mogu, rade od kuće. Razgovarajte sa svojim poslodavcem o mogućnostima rada od kuće. Važno je da poslodavac preuzme odgovornost za radno okruženje čak i u slučaju rada od kuće.

Družite se tako da se ne zarazite i da ne zarazite druge

Kada srećete ljude izvan svog domaćinstva ili najbližeg okruženja, treba da se postarate da smanjite rizik od širenja zaraze.

Izbegavajte da budete blizu jedni drugima, posebno u zatvorenom prostoru. Najbolje je da se družite na otvorenom i u malim grupama, i da se ne sastajete sa drugima ako imate simptome.

Vakciniši se kada dobiješ poziv

Vakcinacija smanjuje rizik od ozbiljnog oboljevanja ili smrti uzrokovanih bolešću COVID-19. Tako se takođe smanjuje širenje zaraze. Svima koji imaju više od 18 godina biće ponuđena vakcina. U toku je planiranje opcije da se i mladima od 16-17 godina ponudi vakcinacija. Informacije o vakcinaciji možete pronaći na veb strani Švedskog zavoda za javno zdravlje. Vakcinisanje je dobrovoljno, ali Švedski zavod za javno zdravlje preporučuje da, vi koji možete, prihvatite vakcinaciju. Na 1177.se možete pročitati kako se vakcinacija organizuje baš tamo gde živite.

Putujte tako da se ne zarazite i da ne zarazite druge

Trebalo bi da putujete na način koji smanjuje rizik od zaraze. Radije se odlučite za šetnju, vožnju biciklom ili automobilom, umesto da putujete javnim prevozom u kome nije moguće rezervisati mesto.

U slučaju dužih putovanja i na odredišta gde ćete sretati nove ljude, ne zaboravite da držite distancu i da se, ako je moguće, sastajete na otvorenom.

Takođe bi, u slučaju da dobijete simptome bolesti COVID-19, trebalo da imate u planu mogućnost izolacije na odredištu putovanja ili mogućnost odlaska kući koji rizik od širenja zaraze svodi na minimum.

Ako putujete u druge zemlje, trebalo bi da se informišete o riziku od zaraze u zemlji u kojoj se nalazite i koja pravila i ograničenja važe tamo i kada se vratite kući.

Često perite ruke

Infektivni agensi se lako zadržavaju na rukama. Mogu da se šire dalje kada, na primer, uzmete nekoga za ruku. Zbog toga, često perite ruke sapunom i mlakom vodom, najmanje 20 sekundi.

Uvek operite ruke

  • kada se vratite kući ili kada stignete na posao
  • kada ste bili napolju
  • pre obroka
  • prilikom rada sa hranom
  • nakon odlaska u toalet.

Tečnost za dezinfekciju ruku (ili ekvivalentni dezinficijens za ruke) može biti opcija kada niste u mogućnosti da operete ruke.

Takođe bi trebalo da izbegavate dodirivanje očiju, nosa i usta kako biste izbegli da infektivni agensi dođu do vaših sluzokože. Takođe je važno da kašljete i kijate u lakat ili u papirnu maramicu.

Uvek se ponašajte odgovorno kada je u pitanju širenje zaraze

Odgovorni ste da učinite sve što možete kako biste zaštitili sebe i druge od širenja bolesti COVID-19. Sami treba da vodite računa o tome kako možete da izbegnete da se zarazite, kako da držite distancu i kako možete da izbegnete da zarazite druge. Treba imati obzira prema svojim bližnjima. Ovo je posebno važno kada je reč o osobama koje pripadaju rizičnim grupama.

Pročitaj više

O bolesti COVID-19, vakcinaciji i testiranju na različitim jezicima