icon

Držite distancu

Držite distancu od drugih, kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom, i izbegavajte gužve.

Preporuka važi za sve situacije i podrazumeva, na primer, da treba da kupujete sami, da izbegavate društvene skupove van svog najužeg kruga ljudi, da radite od kuće i da izbegavate javni prevoz ako ne morate da putujete.

Ostanite kod kuće i testirajte se čak i kada imate blage simptome

Deca i odrasli koji se osećaju bolesno treba da ostanu kod kuće i izostanu sa posla, iz škole, predškolskog i drugih aktivnosti. To važi čak i kod blagih simptoma. Takođe bi trebalo da se testirate i izbegnete kontakt sa drugima.

Rad od kuće

Švedski zavod za javno zdravlje (Folkhälsomyndigheten) preporučuje da svi koji mogu, rade od kuće. Razgovarajte sa svojim poslodavcem o mogućnostima rada od kuće. Važno je da poslodavac preuzme odgovornost za radno okruženje čak i u slučaju rada od kuće.

Družite se u manjem krugu ljudi, izbegavajte bliske kontakte

Što više ljudi srećete, rizik od dobijanja COVID-19 i daljeg širenja zaraze se povećava. Ograničite svoje bliske kontakte tako što ćete se družiti samo sa onima sa kojima živite ili sa nekoliko prijatelja ili bliskih osoba van domaćinstva.

Družite se na otvorenom ako je moguće, i držite što veću distancu jedni od drugih.

Vakcinišite se kada vam se ukaže prilika

Vakcinacija smanjuje rizik od ozbiljnog oboljevanja ili smrti uzrokovanih bolešću COVID-19. Svima koji imaju više od 18 godina biće ponuđena vakcina. Informacije o vakcinaciji možete pronaći na veb strani Švedskog zavoda za javno zdravlje. Vakcinisanje je dobrovoljno, ali Švedski zavod za javno zdravlje preporučuje da, vi koji možete, prihvatite vakcinaciju. Na 1177.se možete pročitati kako se vakcinacija organizuje baš tamo gde živite.

Često perite ruke

Infektivni agensi se lako zadržavaju na rukama. Mogu da se šire dalje kada, na primer, uzmete nekoga za ruku. Zbog toga, često perite ruke sapunom i mlakom vodom, najmanje 20 sekundi.

Uvek operi ruke

  • kada se vratite kući ili kada stignete na posao
  • kada ste bili napolju
  • pre obroka
  • prilikom rada sa hranom
  • nakon odlaska u toalet.

Tečnost za dezinfekciju ruku (ili ekvivalentni dezinficijens za ruke) može biti opcija kada niste u mogućnosti da operete ruke.

Takođe bi trebalo da izbegavate dodirivanje očiju, nosa i usta kako biste izbegli da infektivni agensi dođu do vaših sluzokože. Takođe je važno da kašljete i kijate u lakat ili u papirnu maramicu.

Uvek se ponašajte odgovorno kada je u pitanju širenje zaraze

Odgovorni ste da učinite sve što možete kako biste zaštitili sebe i druge od širenja bolesti COVID-19. Sami treba da vodite računa o tome kako možete da izbegnete da se zarazite, kako da držite distancu i kako možete da izbegnete da zarazite druge. Treba imati obzira prema svojim bližnjima. Ovo je posebno važno kada je reč o osobama koje pripadaju rizičnim grupama.