از خود و دیگران محافظت کنید - توصیه هایی در مورد کووید-19

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på persiska/farsi.

در اینجا خلاصه ای از مواردی که برای محافظت از خود و دیگران در برابر کووید-19 باید به آن فکر کنید آمده است. نکات ویژه ای برای شما که واکسینه نشده اید وجود دارد.

از خود و دیگران محافظت کنید - توصیه هایی در مورد کووید-19

واکسن کووید -۱۹

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19

نحوه آزمایش واکسن علیه کووید-19 چگونه است؟

Ladda ner: Hur testas vaccin mot covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin

نحوه عملکرد واکسن چگونه است؟

Ladda ner: Hur funkar vaccin

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin

واکسن چیست؟

Ladda ner: Vad är ett vaccin

دربارۀ داخل شدن به سوئد و سفر در داخل سوئد

اطلاعات دیگر

Så använder du engångsmunskydd