Piä distansia ja vältä tukkimista

Piä väliä muihiin niin sisälä ko ulkona, ja vältä miljöitä joissako oon ahasta.

Suositus jällaa kaikissa yhtheyksissä ja tarkottaa esimerkiksi ette sie piät käyvä ostoksilla yksin, välttää sosiaalia kokkouksia likkiimän piirin ulkopuolela, tehhä töitä kotoa ja välttää kolektiivitrafikkia jos sie et häy reisata.

Se on erikoisen tärkeä kun sie kohtaat muita pitemän aijan ja kun sie olet ulkomaila.

Sie piät välttää paikkoja kun esimerkiks kauppoja, kauppakeskuksia ja kolektiivitrafiikkia, kun sielä on ahtautta.

Jää kotia ja testauta itteä vaikka sulla oon lievät oihreet

Lapset ja täyet jokka tuntevat ittensä saihraaksi pitävät jääjä kotia töistä, koulusta, esikoulusta ja muista aktiviteetistä. Tämä jällaa vaikka sinun oihreet oon lievät. Sie piät kansa testata itteä ja välttää kontaktia muitten kansa.

Sie saatat lukea lissää 1177.se mitä jällaa missä sie asut.

Ole kotona töissä jos on maholisuutta

Kansanterhveysvirasto suosittellee ette kaikin jokka saattavat, tekevät töitä kotoa. Puhuttele sinun työnantaijaa maholisuuksista ette tehhä töitä kotoa. Se oon tärkeätä ette työnantaja ottaa vastuuen työmiljööstä ko oon kotonaki töissä.

Piä yhteyttä ilman ette saa tartunan eli tartuttaa muita

Kun sie kohtaat henkilöitä sinun perheen ulkopuolela eli sinun lähimäisiä sie pitää kattoa perhään ette vähentää tartuntaleviämisen riskiä.

Välttäkää olla lähelä toisia, olletikki sisälä. Pitäkää yhteyttä mielumin ulkona ja pienemissä ryhmissä, älä kohtaa muita jos sulla on symtoomia.

Ole yhessä pienemässä piirissä, vältä likhiisiä kontaktia

Riski ette saaja covid-19, ja ette levittää tartuntaa, lissäintyy mitä useampia henkilöitä sie kohtaat. Rajota sinun likhiisiä kontaktia olemalla yhessä vain niitten kansa jonka kansa sie asut elikkä jonku harvan kaverin elikkä likhiisen kansa huushollin ulkopuolela.

Ole yhessä ulkona jos mennee, ja piä niin suurta väliä ko maholista toishiin.

Vaksineeraa ittesti kun sulle tarjothaan

Vaksinasuuni vähentää riskiä ette tulla vakavasti saihraaksi elikkä kuola covid-19:ista. Se vähentää kans tartunan leviämistä. Kaikile jokka oon yli 18 vuotta tulhaan tarjoahmaan vaksiini. Suunittelu on käynissä ette tarjota kans 16-17 vuotian nuorile vaksiinia. Kansanterhveysviraston webbisivula oon informasuunia vaksinasuunista. Vaksineeraus oon vapaehtosta mutta Kansanterhveysvirasto suosittellee sinua joka saatat, ette ottaa vasthaan vaksinasuunin. Sivula 1177.se sie saatat lukea kunka vaksinasuunia järjestethään justhiins missä sie asut.

Reisaa ilman ette saa tartuntaa eli tartutat muita

Sie piät reisata tavala joka minimeeraa tartunan riskiä. Valitte mielumin kävely, pyörä eli biili, seen eestä kun kulkea kolektiivitrafiikissä missä ei mene varata paikkaa.

Jos sie reisaat kauemaks ja kohtaat uusia ihmisiä reisupaikassa, aattele pittää väliä ja kohatkaa mielumin ulkona.

Sie piät kans suunitella ette saattaa isuleerata ittesti sinun reisupaikassa eli saattaa päästä kotia tavala joka minimeeraa riskiä tartuntaleviämistä, jos sie saat covid-16 symtoomia.

Jos sie reisaat muihin maihin sie piät seurata tietoja tartunan riskistä siinä maassa missä sie olet ja mikkä säänöt ja restriksjuunit jokka jällaavat paikan päälä ja koska sie tulet kotia.

Pese käsiä useasti

Tartunta-aihneet tarttuvat helposti käshiin. Net saattavat levitä lissää ko sie esimerkiksi otat jotaki käestä. Pese sen takia käsiä useasti saipuala ja lämpimällä veelä, vähhiinthääns 20 sekuntia.

Pese aina käet ko sie

  • tulet kotia elikkä ko sie tulet sinun töihiin
  • olet ollu ulkona
  • ennen ruansyöntiä
  • ruanhantteerauksessa
  • jälkhiin tualätinkäynin.

Käsiprii (elikkä vastaava käsitesinfeksuuniaine) saattaa olla vaihtoehto ko sulla ei ole maholisuus käsipeshoon.

Sie piät kansa välttää ette koskea silhmiin, nokhaan ja suuhuun ette välttää ette tartunta-aihneet pääsevät sinun limakalhvoin. Se oon kansa tärkeätä ette rykiä ja aivastaa käsivartheen elikkä paperinästyykhiin.

Akeraa aina tartuntavarmasti

Sulla oon velvolisuus tehhä sen mitä sie saatat ette suojata itteä ja muita covid-19 leviämisestä. Sie piät itte hunteerata läpi kunka sie saatat välttää ette sulle tarttuu tauti, kunka sie piät väliä ja kunka sie saatat välttää ette tartuttaa muita. Sie piät ottaa huomiota sinun lähimäishiin, Se oon erityisen tärkeätä suhtheissa henkilöitten kansa jokka oon riskiryhmissä.

Lue lissää

Om covid-19, vaccination och testning på olika språk