Suojaa sinua itteä ja muita – suositteluja covid-19:sta

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på meänkieli.

Tässä oon yhtheenveto siittä mitä sie tarttet tehhä ette suojata sinua itteä ja muita covid-19 vasten.

Ota vastuutta ette suojata sinua itteä ja muita tartuntaleviämiselle

Kaikila oon oma vastuu suojata itteä ja muita ette covid-19 ei leviä.

Suojaa itteä vaksinasuunila

Ette vaksineerauttaa itteä oon paras keino välttää vakavaa covid-19 sairastumista.

Kansanterhveysvirasto suosittellee ette kaikin jokka oon 50 vuotta ja vanheemat vaksineerauttavat itteä covid-19 vasten. Met suosittelemma kansa ette henkilöt jokka oon 18 vuotta ja vanheemat vaksineerauttavat itteä jos net kuuluvat vakavan covid-19 riskiryhmään.

Kunka monta annosta sinua suositelthaan ottamhaan riippuu kunka vanhaa sie olet ja jos sie kuulut johonki riskiryhmään.

Vaksiinia oon kansa saatavanna henkilöile jokka oon 18 ja 49 vuen välisen ikäsiä vaikka niitä ei koske suosittelut covid-19 vaksinasuunile.

Webbipaikala 1177.se sie saatat lukea kunka vaksinasuunia tehhään sielä jossako sie asut.

Näin sie tehet ette vaksineerauttaa itteä covid-19 vasten (1177.se)

Kauhean harvoin terhveet lapset ja nuoret sairastuvat vakavasti covid-19:hiin. Alle 18 vuotta vanhoile henkilöile suositelthaan covid-19 vaksinasuunia neuvottelussa heän hoitavan lääkärin kansa jos niilä oon saihraus, tilane elikkä tiaknoosi joka tekkee ette net saattavat tulla ekstra saihraaksi henkitorvi-infeksuunissa, esimerkiksi jos niilä oon selvästi heikkeintynny imynivastuu.