Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä

Piä väliä

Piä väliä muihiin niin sisälä ko ulkona, ja vältä miljöitä joissako oon ahasta.

Suositus jällaa kaikissa yhtheyksissä ja tarkottaa esimerkiksi ette sie piät käyvä ostoksilla yksin, välttää sosiaalia kokkouksia likkiimän piirin ulkopuolela, tehhä töitä kotoa ja välttää kolektiivitrafikkia jos sie et häy reisata.

Jää kotia ja testauta itteä vaikka sulla oon lievät oihreet

Lapset ja täyet jokka tuntevat ittensä saihraaksi pitävät jääjä kotia töistä, koulusta, esikoulusta ja muista aktiviteetistä. Tämä jällaa vaikka sinun oihreet oon lievät. Sie piät kansa testata itteä ja välttää kontaktia muitten kansa.

Tehe töitä kotoa

Kansanterhveysvirasto suosittellee ette kaikin jokka saattavat, tekevät töitä kotoa. Puhuttele sinun työnantaijaa maholisuuksista ette tehhä töitä kotoa. Se oon tärkeätä ette työnantaja ottaa vastuuen työmiljööstä ko oon kotonaki töissä.

Ole yhessä pienemässä piirissä, vältä likhiisiä kontaktia

Riski ette saaja covid-19, ja ette levittää tartuntaa, lissäintyy mitä useampia henkilöitä sie kohtaat. Rajota sinun likhiisiä kontaktia olemalla yhessä vain niitten kansa jonka kansa sie asut elikkä jonku harvan kaverin elikkä likhiisen kansa huushollin ulkopuolela.

Ole yhessä ulkona jos mennee, ja piä niin suurta väliä ko maholista toishiin.

Vaksineerauta itteä ko sie saat maholisuuen

Vaksinasuuni vähentää riskiä ette tulla vakavasti saihraaksi elikkä kuola covid-19:ista. Kaikile jokka oon yli 18 vuotta tulhaan tarjoahmaan vaksiini. Kansanterhveysviraston webbisivula oon informasuunia vaksinasuunista. Vaksineeraus oon vapaehtosta mutta Kansanterhveysvirasto suosittellee sinua joka saatat, ette ottaa vasthaan vaksinasuunin. Sivula 1177.se sie saatat lukea kunka vaksinasuunia järjestethään justhiins missä sie asut.

Pese käsiä useasti

Tartunta-aihneet tarttuvat helposti käshiin. Net saattavat levitä lissää ko sie esimerkiksi otat jotaki käestä. Pese sen takia käsiä useasti saipuala ja lämpimällä veelä, vähhiinthääns 20 sekuntia.

Pese aina käet ko sie

  • tulet kotia elikkä ko sie tulet sinun töihiin
  • olet ollu ulkona
  • ennen ruansyöntiä
  • ruanhantteerauksessa
  • jälkhiin tualätinkäynin.

Käsiprii (elikkä vastaava käsitesinfeksuuniaine) saattaa olla vaihtoehto ko sulla ei ole maholisuus käsipeshoon.

Sie piät kansa välttää ette koskea silhmiin, nokhaan ja suuhuun ette välttää ette tartunta-aihneet pääsevät sinun limakalhvoin. Se oon kansa tärkeätä ette rykiä ja aivastaa käsivartheen elikkä paperinästyykhiin.

Akeraa aina tartuntavarmasti

Sulla oon velvolisuus tehhä sen mitä sie saatat ette suojata itteä ja muita covid-19 leviämisestä. Sie piät itte hunteerata läpi kunka sie saatat välttää ette sulle tarttuu tauti, kunka sie piät väliä ja kunka sie saatat välttää ette tartuttaa muita. Sie piät ottaa huomiota sinun lähimäishiin, Se oon erityisen tärkeätä suhtheissa henkilöitten kansa jokka oon riskiryhmissä.