Zachowuj dystans i unikaj zatłoczonych miejsc

Zachowaj odpowiednią odległość od innych osób, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, oraz unikaj zatłoczonych miejsc.

Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy spotykasz się z innymi osobami na dłuższy czas i gdy znajdujesz się w pomieszczeniach.

Należy unikać takich miejsc jak sklepy, centra handlowe i środki transportu publicznego, gdy wewnątrz jest dużo osób.

Zostań w domu i wykonaj test, nawet gdy masz łagodne objawy

Dzieci i dorośli, którzy czują się chorzy, powinni pozostać w domu i nie iść do pracy, szkoły, przedszkola i na inne zajęcia. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy objawy są łagodne. Powinieneś także poddać się testowi i unikać kontaktu z innymi.

Więcej informacji o tym, co obowiązuje w rejonie, w którym mieszkasz, jest na 1177.se.

Pracuj w domu, jeśli możesz

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego (Folkhälsomyndigheten) zaleca wszystkim, którzy mogą, pracę w domu. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą o możliwościach pracy w domu. Ważne jest, aby pracodawca odpowiadał za środowisko pracy, nawet przy pracy w domu.

Spotykaj się, unikając zakażenia siebie i innych

Gdy spotykasz się z osobami spoza gospodarstwa domowego lub najbliższego kręgu znajomych, zadbaj o ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji.

Unikaj zbliżania się do innych osób, przede wszystkim w pomieszczeniach. Możesz spotykać się na zewnątrz i w mniejszych grupach, ale nie spotykaj się z innymi osobami, jeśli masz objawy.

Szczep się, gdy tylko dostaniesz zawiadomienie o terminie szczepienia.

Szczepienie zmniejsza ryzyko poważnego zachorowania lub śmierci z powodu covid-19. Szczepienie zmniejsza też rozprzestrzenianie się zakażeń. Każdej osobie powyżej 18 roku życia zostanie zaoferowana szczepionka. Planowane jest także zaoferowanie szczepionki młodzieży w wieku 16-17 lat. Informacje na temat szczepień są dostępne na stronie internetowej Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego. Szczepienie jest dobrowolne, ale Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego zaleca, aby każdy wyraził zgodę na szczepienie. Na stronie internetowej 1177.se możesz przeczytać o tym, jak organizowane są szczepienia w miejscu Twojego zamieszkania.

Podróżuj, unikając zakażenia siebie i innych

Podróżuj w sposób ograniczający do minimum ryzyko zakażenia. Najlepiej przemieszczaj się pieszo, rowerem albo samochodem, zamiast wybierać środki transportu publicznego, w których nie można zarezerwować miejsca.

Jeśli wyjeżdżasz gdzieś dalej i w miejscu docelowym będziesz się spotykać z nowymi ludźmi, pamiętaj o zachowywaniu odległości i najlepiej decyduj się na spotkania na zewnątrz.

Zaplanuj także możliwość odizolowania się w miejscu docelowym Twojej podróży albo możliwość powrotu do domu w sposób ograniczający do minimum ryzyko roznoszenia infekcji, w przypadku gdy wystąpią u Ciebie objawy covid-19.

Jeśli podróżujesz do innych krajów, sprawdzaj informacje o ryzyku zakażenia się w kraju Twojego pobytu, a także dowiaduj się, jakie zasady i ograniczenia obowiązują na miejscu i po powrocie do domu.

Często myj ręce

Substancje zakaźne łatwo przylegają do dłoni. Mogą się dalej rozprzestrzeniać, gdy na przykład weźmiesz kogoś za rękę. Dlatego często myj ręce mydłem i ciepłą wodą, przez
co najmniej 20 sekund.

Zawsze myj ręce,

  • gdy wracasz do domu lub przychodzisz do pracy
  • gdy byłeś/byłaś poza mieszkaniem
  • przed posiłkami
  • przy przygotowywaniu posiłków
  • po wizycie w toalecie.

Środek do dezynfekcji rąk (lub inny równoważny środek dezynfekujący) może być rozwiązaniem alternatywnym, gdy nie ma możliwości umycia rąk.

Należy również unikać dotykania oczu, nosa i ust, aby zapobiec przedostawaniu się substancjom zakaźnym do błon śluzowych. Ważne jest również, aby kaszleć i kichać
w zgięcie łokcia lub w papierową chusteczkę.

Zachowuj zawsze środki ostrożności przed zakażeniem

Masz obowiązek zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby chronić siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się covid-19. Przemyśl samemu, jak uniknąć zakażenia, jak zachować odległość i jak uniknąć zakażania innych. Musisz okazywać szacunek swoim bliźnim. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z grup ryzyka.

Więcej informacji

Om covid-19, vaccination och testning på olika språk