Weź odpowiedzialność za chronienie siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia

Każdy we własnym zakresie ponosi odpowiedzialność za chronienie siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Chroń siebie poprzez szczepienie

Szczepienie jest najlepszym sposobem na uniknięcie poważnego zachorowania na COVID-19.

Folkhälsomyndigheten zaleca, aby każdy, kto ukończył 50 lat, zaszczepił się przeciwko COVID-19. Zalecamy również, aby osoby, które ukończyły 18 lat, zaszczepiły się, jeśli należą do grupy zagrożonej poważnym przebiegiem COVID-19.

Zalecana liczba dawek zależy od Twojego wieku i od tego, czy należysz do którejś z grup ryzyka.

Szczepionki są również dostępne dla osób w wieku od 18 do 49 lat, które nie są objęte naszymi zaleceniami dotyczącymi szczepienia przeciwko COVID-19.

Na stronie 1177.se możesz przeczytać o tym, jak przebiega szczepienie w Twoim miejscu zamieszkania.

Jak zaszczepić się przeciwko COVID-19 (1177.se)

Zdrowe dzieci i młodzież bardzo rzadko poważnie chorują na COVID-19. Osobom poniżej 18 roku życia można zalecić szczepienie przeciwko COVID-19 w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, jeśli ze względu na swoją chorobę, stan lub diagnozę są zagrożone szczególnie dotkliwą infekcją dróg oddechowych, na przykład mają znacznie osłabiony układ odpornościowy.

Zostań w domu, jeśli jesteś chory

Zostań w domu i unikaj bliskiego kontaktu z innymi osobami, jeśli jesteś chory i masz objawy, które mogą być związane z COVID-19. Dotyczy to również sytuacji, gdy wykonałeś samodzielnie test i jego wynik jest negatywny.

Zadzwoń pod numer 1177, jeśli potrzebujesz pomocy w ocenie swoich objawów lub informacji, gdzie szukać pomocy medycznej.

Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli się nie zaszczepiłeś

Jeśli nie zaszczepiłeś się zgodnie z zaleceniami Folkhälsomyndigheten, dotyczą Cię specjalne zalecenia.

Jeśli masz 50 lat lub więcej albo ukończyłeś 18 lat i należysz do grupy zagrożonej poważnym przebiegiem COVID-19 i nie zaszczepiłeś się, powinieneś zachować szczególną ostrożność. Oznacza to, że powinieneś unikać tłoku i dużych zbiorowisk ludzkich wewnątrz budynków, aby nie zachorować. Jest to szczególnie ważne w okresach intensywnego rozprzestrzeniania się COVID-19. Osoby niezaszczepione należące do jednej z grup ryzyka medycznego są narażone na poważne zachorowanie. Ryzyko poważnego przebiegu choroby wzrasta także wraz z wiekiem.

Filmy o covid-19

Filmens (som ligger direkt här under) titel på svenska: Varför ska vi fortsätta att vaccinera oss?

Dlaczego mamy się nadal szczepić?

Filmens (som ligger direkt här under) titel på svenska: Vi drabbas olika av virus

Dla niektórych covid-19 to tylko katar

Filmens (som ligger direkt här under) titel på svenska: Vaccin är det viktigaste verktyg vi har för att skydda oss mot allvarliga sjukdomar

Szczepionka to najważniejsze narzędzie, jakie mamy by chronić się przed ciężkimi chorobami