Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

Masaafada ilaali oo mas’uuliyad shakhsiyan ah qaad

Dadka oo dhan mas’uuliyad ayaa saaran in la hakiyo faafinta covid-19. Ka durug dadka kale markaad joogtid meel gudo ah iyo dibed ah labadaba.

Guriga joog haddii aad xanuusanayso

Gurigaaga ka joog shaqada ama iskoolka haddii aad dareemayso xanuun oo leedahay diif, qufac ama xummad. Markaasi khatar ma gelinaysid in dadka kale cudur ku faafo. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii aad dareemayso xanuun aad u yar.

Guriga joog ilaa iyo inta aad dareemayso inaad xanuusanayso. Haddii xaaladaadu sii xumaato oo aanad isku dabari karin daryeelka gaarka ah ee guriga waxaad wici kartaa 1177 si loo helo talo-bixinta daryeelka bukaanka (kuna qoran Iswiidhish iyo Ingiriisi).

Sug ugu yaraan laba maalmood ka dib markaad caafimaado ka hor intaanad dib ugu noqon shaqada ama iskoolka. Adigu dib ayaad ugu noqon kartaa shaqada ama iskoolka xitaa haddii aad leedahay oo uu kugu sii harsanyahay qufac qallalan haddii ay dhaaftay 7 maalmood ka dib markii aad xanuusatay oo aad xor ka ahayd calaamado ugu yaraan laba maalmood.

Dadka waayeelka ah waxay khatar weyn ugu jiraan inay aad u xanuusadaan. Sidaas darteed waxaa muhiim ah in iyadoo aan loo baahnayn la booqdo dadka ku jira isbitaal ama hoyga dadka waayeelka ah. Adigaaga ka shaqeeya daryeelka dadka waayeelka ah maaha inaad tagto shaqada haddii aad leedahay qaar ka mid ah calaamadaha cudurkan.

U feejignow calaamadaha covid-19

Calaamadaha cudurka covid-19 waa ugu horeyn xummad iyo qufac. Xitaa dhibaato neefsiga ah, diif, sanka oo ku cabursan, cuno xanuun, madax xanuun, yalaalugood (lallabood), xanuun muruqyada iyo laabatooyinka ah waa calaamado caadi u ah. Dadka badankooda dhibtu waxay noqotaa mid khafiif ah taas oo keligeed iskaga dhamaata iyadoo qofku isku daryeelo gurigiisa. Dadka qaarkood si khatar ah ayay u xanuusadaan tusaale ahaan dhibaatooyin in la neefsado iyo barar sambabada ah. Haddii aad dareento mid ka mid ah calaamadahan waa inaad iska dhaafto inaad la kulanto dad kale.

Badanaaba dhaq gacmaha

Maadooyinka faafiya faayraskan waa kuwa aad u faafiya cudur oo si fudud u qabsada gacmaha. Waxay sii faafaan marka aad qof gacanta ku salaanto. Sidaas darteed waa inaad badanaaba gacmaha ku dhaqdo saabuun iyo biyo diiran, ugu yaraa 20 il-biriqsi.

Mar kastaba dhaq gacmaha markaad timaado guriga ama markaad timaado shaqadaada ahna ka dib markaad dibeda ku maqnayd, ka hor xilliga cuntada, xilliga la samayo cunto iyo marka musqusha/suuliga laga soo baxo ka dib. Alkoosha gacmaha waxay baddel u ahaan kartaa marka aanad fursad u haysan inaad gacmaha dhaqdo.

Alkoosha gacmaha

Haddii aan la haysan saabuun iyo biyo, waxaad isticmaali kartaa alkoosha gacmaha oo leh ugu yaraan boqolkiiba 60 alkahool ah.

Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta

Markaad qufacdo ee hindhisto waxaa faafa dhibco yar yar lehna maadooyinka cudurka faafiya kuwaas oo faafin kara faayraska. In lagu qufaco laguna hindhiso laabtada gacanta ama masarka warqada ee sanka waxaad kaga hortagaysaa in cudur faafintan ay ku faafto hareerahaaga ama gacmahaaga. Mar kastaba masarka warqada ee sanka ku tuur dembiilka qashinka oo gacmaha dhaq.

Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo afka.

Cudurkan wuxuu ku faafaa dhanka xuubabka jilicsan ee indhaha, sanka iyo afka. Sidaas darteed iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo afka.

Waa maxay Batidhaanka PCR iyo badhitaanka Antikroppstest? Waa badhitanaada cudurka covid-19

Waxa jira laba baadhitan oo kala duwan oo lagu ogaan karo cudurka covid-19. Badhitaanka PCR-test waxaad dalban kartaa markaad isku aragtidid astamaha cudurka covid-19. Badhitaanta antikroppstets waxa uu ku sheegaya inaad cudurka covid-19 kugu soo dhacay iyo in kale.

Tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19]

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19?

Sidee loo baaraa talaalada ka hortaga covid-19?

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin?

Sidee talaalada u shaqeeyaan?

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin?

Waa maxay tallaal?

Filmen nedan, titel på svenska: Nu finns vaccin mot sjukdomen covid-19. Ladda ned filmen här.

Imika waxaad heli kartaa talaalka ka hortaga xanuunka Covid19

Filmen nedan, titel på svenska: Så här går vaccinationen för covid-19 till. Ladda ned filmen här.

Sidan ayaa loo sameeyaa tallaalka

Filmen nedan, titel på svenska: Nu pågår vaccination av covid-19

Iminka waxaa socda tallaal ka dhan ah covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?

Tallaalku wuxuu yareyn karyaa khatarta ah in aad si aad ah ugu xanuunsatid ama u dhimatid covid-19

Shaybaar lagu shaac-bixiyo haddii imminka aad u xannuunsan tahay cudurka [Covid-19] ama u berri hore kugu dhacay

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest (kort version)

Waa maxay Batidhaanka PCR iyo badhitaanka Antikroppstest? Waa badhitanaada cudurka covid-19 (warbixin kooban)

Warbixinada kale

Filmen nedan, titel på svenska: Covid-19: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

Covid-19: Muddo intaa le'eg ayaad joogi kartaa guriga haddii aad jiran tahay