Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

Xaji kala fogaanshada iskana ilaali ciriiriga

Ka durug dadka kale marka la joogo meel gudo ah iyo banaanka labadaba, oo iska ilaali deegaanada ciriiriga ah.

Tani waxay gaar ahaan muhiim tahay marka aad dad kale la kulmeysid waqti dheer iyo marka aad dhismo gudeheed ah ku jirtid.

Waa inaad iska ilaalisa booqashada goobaha u ciriiriga ka jiro sida, dukaamada, xarumaha ganacsiga iyo ku socdaalka gaadiidka dadwaynaha.

Guriga joog oo iska baar xitaa haddii aad leedahay calaamado cudur oo khafiif ah

Carruurta iyo dadka waaweyn ee dareemaya xanuun waa inay guriga ka joogaan shaqada, iskoolka, dugsiga xanaanada iyo hawlaha kale. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii calaamadahaaga cudur ay yihiin khafiif. Adigu waa in xitaa aad is baarto oo iska ilaaliso xiriirka dadka kale.

Warbixin dheeraad oo ku saabsan qodobada degmadaada ka hirgaleen ka aqriso barta internetka 1177.se.

Shaqee adigoo guriga jooga haddii aad awooddid

Hey’adda arrimaha caafimaadka waxay ku talinaysaa in dhammaan dadka awooda ay shaqeeyaan iyagoo gurigooda jooga. Shaqo-bixiyahaaga kala hadal fursadaha ah in la shaqeeyo iyadoo la joogo guriga. Waa muhiim in shaqo-bixiyuhu qaado mas’uuliyadda dhinaca deegaanka shaqo xitaa dhanka iyadoo guriga la joogo la shaqaynayo.

Dadka waqti la qaado adigoon cudur lagu qaadsiin ama aadan dad kale qaadsiin

Marka aad la kulmeysid dad kale oo ka baxsan qoyskaaga ama dadka kugu dhadhaw waxaa haboon in aad hubisid in la yareeyo faafinta cudurka

Iska ilaalsha in aad isku dhadhawaataan, gaar ahaan marka dhismo gudeheed lagu jiro. Waxaa sii habboon in aad dhismooyinka dibaddoodda waqtiga iskula qaadataan idinkoo kooxo yar-yar ah, dadka kalana ha la kulmin haddii aad leedihid calaamad cudur.

Ka faa`iidayso fursadda tallaalka ee lagu siiyay

Tallaalku wuxuu yaraynayaa khatarta ah in aad si aad ah ugu xanuunsatid ama u dhimatid covid-19. Taasoo hoos u dhigi doonto heerka faafinta cudurka. Dhammaan dadka da’doodu ka sarreyso 18 sano ayaa lagu casuumi doonaa tallaal. Qorshe ayaa socda si xitaa dhallinyarada 16-17 jirrada ah loo tallaalo. Hey’adda arrimaha caafimaadka boggeeda intarnatka waxaa ku jira macluumaad ku saabsan tallaalka. Waa mid qofku keligii dooran karo in la is tallaalo laakiin Hey’adda arrimaha caafimaadka waxay kula talinaysaa adigaaga awoodda, in aad oggolaato tallaalka. Dhanka 1177.se ayaad ka akhrin kartaa sida tallaalka looga qabanqaabiyay isla meesha adigu aad ku nooshahay.

Safar gal adigoon cudur lagu qaadsiin agiguna aadan dad kale qaadsiin

Waxaa habboon in aad u safartid si yareyneysa khatarta is qaadsiinta cudurka. Waxaa sii fiican in aad dooratid in aad lugeysid, baaskiil qaadatid ama gaari raacdid, halki aad raaci lahayd gaadiid dadweyne oo aan boos laga qabsan karin.

Haddii aad safar dheer galeysid, aadna dad cusub kula kulmeysid meesha aad u socotid, ha illoobin in aad masaafo dadka u jirsatid iyo in ay habboontahay in aad kula kulantid meel dibadda dhismooyinka ka ah.

Waxaa sidoo kale fiican in aad wax u qorsheysid si, haddii aad isku aragtid calaamadaha cudurka covid-19, aad meesha aad u socotid isugu takoori kartid ama aad guriga ugu soo laaban kartid si yareyneysa khatarta faafitaanka cudurka.

Haddii aad waddamo kale u safartid waxaa habboon in aad si fiican uga warheysid khatarta faafitaanka cudurka ee waddanka aad joogtid iyo xeerarka iyo xannibaadaha goobtaas ka jira iyo kuwa jira marka aad waddanka ku soo laabaneysid.

Gacmaha dhaq badanaaba

Maadooyinka cudurka faafiya si fudud ayay ugu dhegaan gacmaha. Waxay sii faafaan marka aad qof gacanta ku salaanto. Sidaas darteed waa inaad badanaaba gacmaha ku dhaqdo saabuun iyo biyo diiran, ugu yaraa 20 ilbiriqsi.

Mar walba gacmaha dhaq marka adigu aad

  • guriga timaado ama marka aad timaado shaqada
  • aad banaanka ku maqnayd
  • ka hor wakhti cunto
  • marka raashin laga shaqaynayo
  • ka dib marka la isticmaalay suuliga.

Aalkolada gacmahu (ama wax kale oo u dhigma oo ah jeermis dile gacmaha ah) waxaa beddel ahaan la isticmaali karaa marka aysan suurta gal ahayn in gacmaha la dhaqdo.

Adigu waaa in xitaa aad iska ilaalisaa in aad taabato indhaha, sanka iyo afka si la isaga ilaaliyo in maadooyinka cudurka faafiya ay u gaaraan xuubyada jilicsan. Waxa kale oo muhiim ah in lagu qufaco oo lagu hindhiso laabatada gacanta ama masarka warqada ee sanka.

Mar walba ku dhaqan si amaan ah dhanka faafida cudurka

Adiga ayay waajib kugu tahay in aad samayso wixi aad awooddo si aad naftaada iyo dadka kaleba uga ilaaliso ka hortagida faafida covid-19. Adigu laf ahaantaada waa inaad ka fikirto sida aad isaga ilaalin karto in cudurkan aad qaado, sida aad dadka kale masaafo ahaan uga durkaysid iyo sida aad isaga ilaalin karto in aad dadka kale qaadsiiso cudurkan. Adigu waa inaad tixgelin u muujiso dadka kale ee bani’aadamka ah. Tani aad ayay muhiim u tahay marka laga eego dhinaca dadka ka tirsan kooxaha khatarta ku jira.

Akhri wixi dheeraad ah

Kuna saabsan covid-19, tallaalka iyo baaritaanka oo ku qoran luqaddo kala duwan

Tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19]

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19?

Sidee loo baaraa talaalada ka hortaga covid-19?

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin?

Sidee talaalada u shaqeeyaan?

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin?

Waa maxay tallaal?

Filmen nedan, titel på svenska: Så här går vaccinationen för covid-19 till. Ladda ned filmen här.

Sidan ayaa loo sameeyaa tallaalka

Filmen nedan, titel på svenska: Nu pågår vaccination av covid-19

Iminka waxaa socda tallaal ka dhan ah covid-19

Shaybaar lagu shaac-bixiyo haddii imminka aad u xannuunsan tahay cudurka [Covid-19] ama u berri hore kugu dhacay

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest (kort version)

Waa maxay Batidhaanka PCR iyo badhitaanka Antikroppstest? Waa badhitanaada cudurka covid-19 (warbixin kooban)

Warbixinada kale

Filmen nedan, titel på svenska: Covid-19: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

Covid-19: Muddo intaa le'eg ayaad joogi kartaa guriga haddii aad jiran tahay