Om texten inte visas korrekt kan du prova att välja en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

ถ้าข้อความแสดงออกมาไม่ถูกต้อง ก็ลองเลือกเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่น เช่น โครม หรือ ไฟร์ฟ็อกซ์

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

รักษาระยะห่าง

รักษาระยะห่างจากผู้อื่นทั้งในบ้านและนอกบ้าน และหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่แออัด

ข้อเสนอแนะข้อนี้ใช้กับทุกเรื่อง และหมายถึงตัวอย่างเช่น คุณจะต้องซื้อของคนเดียว หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์นอกแวดวงที่ใกล้ชิดที่สุด ทำงานจากบ้าน และหลีกเลี่ยงการโดยสารสาธารณะ ถ้าหากไม่ต้องเดินทาง

อยู่บ้านและตรวจเชื้อ ถึงแม้จะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม

เด็กและผู้ใหญ่ที่รู้สึกป่วย จะต้องอยู่บ้าน ไม่ไปทำงาน ไปโรงเรียน ไปโรงเรียนอนุบาลและกิจกรรมอื่นๆ นี่รวมถึงว่า แม้คุณจะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม คุณต้องตรวจเชื้อและหลีกเลี่ยงการสัมผัสคนอื่น

ทำงานจากบ้าน

สาธารณสุขสวีเดน (Folkhälsomyndigheten) เสนอแนะให้ทำงานจากบ้านสำหรับทุกคนที่ทำได้ พูดกับนายจ้างของคุณเรื่องความเป็นไปได้ที่จะทำงานจากบ้าน เป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างต้องรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน แม้แต่การทำงานที่บ้าน

สังสรรค์กันในแวดวงที่เล็กลง หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ใกล้ชิด

ยิ่งคุณพบคนมาก ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 และแพร่เชื้อต่อไปอีก ยิ่งเพิ่มขึ้น จำกัดการสัมผัสที่ใกล้ชิดด้วยการสังสรรค์เฉพาะกับคนที่อยู่ด้วยกัน กับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดนอกครอบครัวเพียงน้อยคนเท่านั้น

สังสรรค์กันนอกบ้าน ถ้าทำได้ และรักษาระยะห่างจากกันไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ฉีดวัคซีนเมื่อคุณมีโอกาส

การฉีดวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงจากการป่วยหนักหรือเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปจะได้รับการเชิญให้ฉีดวัคซีน ในเว็บไซต์ของสาธารณสุข สวีเดนมีข้อมูลข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนเป็นความสมัครใจ แต่สาธารณสุขสวีเดนเสนอแนะให้ผู้ที่ฉีดได้ให้ตอบรับการฉีดวัคซีน ที่เว็บไซต์ 1177.se คุณสามารถหาอ่��นได้ว่า ในแหล่งที่คุณอยู่มีการจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนอย่างไร

ล้างมือบ่อย ๆ

ตัวแพร่เชื้อต่างๆมักติดมือได้ง่ายมาก มันแพร่ต่อไปได้ เช่นเมื่อคุณจับมือคนอื่น ดังนั้นจึงควรล้างมือบ่อย ๆด้วยสบู่และน้ำอุ่น อย่างน้อย 20 วินาที

ล้างมือทุกครั้ง เมื่อคุณ

  • กลับบ้านหรือเมื่อคุณไปถึงที่ทำงาน
  • ออกไปข้างนอกมา
  • ก่อนทานอาหาร
  • จัดเตรียมอาหาร
  • หลังเข้าห้องน้ำ

น้ำยาล้างมือ (หรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือชนิดใดก็ได้) เป็นอีกทางเลือก เวลาที่คุณไม่มีโอกาสล้างมือได้

คุณต้องหลีกเลี่ยงการแตะต้องตา จมูก และปาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวแพร่เชื้อเข้าถึงเยื่อเมือก แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องไอหรือจามในข้อพับแขนหรือกระดาษเช็ดหน้า

ทำตัวให้ปลอดเชื้อตลอดเวลา

คุณมีหน้าที่ต้องทำสิ่งที่ทำได้เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการแพร่เชื้อโควิด-19 คุณต้องคิดอย่างรอบคอบเองว่า จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้อย่างไร คุณจะรักษาระยะห่างอย่างไร และคุณจะหลีกเลี่ยงไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นได้อย่างไร คุณต้องคิดคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะที่สำคัญก็คือ เมื่อคำนึงถึงผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง