ป้องกันตนเองและผู้อื่น – คำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på thailänska.

ด้านล่างนี้เป็นข้อสรุปที่คุณควรคำนึงถึงเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจากโควิด-19

Om texten inte visas korrekt kan du prova att välja en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

รับผิดชอบเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดเชื้อ

ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดเชื้อโควิด-19

ป้องกันตนเองด้วยวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงโรคร้ายแรงจากโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขแนะนำให้คนที่อายุ 50 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขยังแนะนำอีกด้วยว่าให้คนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปรับการฉีดวัคซีน หากพวกเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงจากโควิด-19

จำนวนเข็มที่แนะนำให้คุณฉีดขึ้นอยู่กับอายุของคุณและการที่เป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่

ยังมีวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 49 ปี ด้วย ถึงแม้ว่าจะร่วมอยู่ในกลุ่มที่สำนักงานสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ที่เว็บไซต์ 1177.se คุณสามารถอ่านข้อมูลขั้นตอนการฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

ขั้นตอนเพื่อรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (1177.se)

น้อยครั้งที่เด็กและเยาวชนที่มีสุขภาพแข็งแรงจะป่วยหนักจากโรคโควิด-19 แต่แพทย์ที่ดูแลรักษาอาจแนะนำคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากพวกเขาเป็นโรค ภาวะ หรือรับการวินิจฉัยที่ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น หากมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างมาก

หยุดอยู่บ้านหากคุณป่วย

หยุดอยู่บ้านและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นหากคุณป่วยและมีอาการที่อาจเป็นโรคโควิด-19 นอกจากนี้หากคุณได้ตรวจหาเชื้อโควิดเองแล้วมีผลเป็นลบก็ให้ปฏิบัติข้อนี้ด้วยเช่นกัน

โทรหมายเลข 1177 หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการประเมินอาการ หรือคำแนะนำในการเข้ารับรักษา

หากคุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

มีคำแนะนำพิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุข

หากคุณอายุ 50 ปีขึ้นไปหรืออายุ 18 ปีขึ้นไปและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงจากโควิด-19 และไม่ได้รับการฉีดวัคซีน คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งหมายความว่า คุณควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่แออัดและฝูงชนจำนวนมากภายในอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ข้อควรระวังที่กล่าวมานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดในระดับสูงของโรคโควิด-19  ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะป่วยขั้นรุนแรง นอกจากนี้ความเสี่ยงของการเจ็บป่วยที่รุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน