Vem ska stanna hemma?

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan, eller lämna barn på förskolan. Barnet kan fortsatt gå i förskola men någon annan bör lämna barnet. Det är viktigt att inte smitta andra.

Så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Arbeta hemma utan symtom

Vårt råd är att du jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med din arbetsgivare.

Hur länge ska jag stanna hemma?

Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

Samma sak gäller om du har varit sjuk men inte haft covid-19: stanna hemma så länge du är sjuk, du ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan, men det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan du blev sjuk.

Om du som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar så ska du stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får du räkna från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

Ovan gäller förutsatt att du i övrigt är frisk och inte har nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller sjukdom som påverkar ditt immunförsvar.

Så gör man när någon i hushållet är sjuk i misstänkt eller konstaterad covid-19

När en person i ett hushåll är sjuk med feber, hosta eller andra symtom på covid-19, ska hen isolera sig i hemmet. Om det är möjligt ska du som är sjuk isolera dig i ett eget rum.

Tänk på att:

  • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
  • Tvätta händerna så ofta som möjligt med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
  • Så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har symtom kan de göra som vanligt och gå till förskola, skola eller jobb, men samtidigt vara särskilt uppmärksamma på tillkomst av symtom och då vara hemma.

Vad gäller för mig som blivit frisk från covid-19?

Om du varit hemma sjuk är du smittfri efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring samt när det gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Det är viktigt att tänka på att du fortsatt behöver följa de generella rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället.