Reserekommendationer från UD

Reserekommendationer och avrådan för resor gällande Coronavirus, covid-19.

Utlandsresor – förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Österrike - avrådan

UD har den 11 mars 2020 beslutat om avrådan för Österrike.

Följande avrådan gäller: UD avråder från icke nödvändiga resor till delstaten Tyrolen. Avrådan gäller tills vidare.

Italien - avrådan

UD har den 10 mars 2020 beslutat om att ändra avrådan för Italien.

Följande avrådan gäller: UD avråder från icke nödvändiga resor till hela Italien. Avrådan gäller tills vidare.

Sydkorea - avrådan

UD avråder från icke-nödvändiga resor till staden Daegu och provinsen Gyeongbuk. Beslut om avrådan togs den 6 mars 2020. Avrådan gäller tills vidare.

Iran - avrådan

UD har den 2 mars 2020 även beslutat om att ändra avrådan för Iran.

Följande avrådan gäller: UD avråder från alla resor till Iran. Avrådan gäller tills vidare.

Kina - avrådan

Utrikesdepartementet (UD) har den 17 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kina.

Följande avrådan gäller: UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Grund för bedömningen

Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att utbrottet av covid-19 inte behöver leda till restriktioner vad gäller resor, men detta baserar sig alltså enbart på risken för smitta. I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan personer krävs för att viruset ska kunna smitta. UD:s bedömning baserar sig på en bredare bedömning av situationen. UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.

Frågor och svar om reseavrådan

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta UD:s konsulära enhet på 08-405 50 05, eller mejl till ud-kc-resefragor@gov.se

UD:s frågor och svar om reseavrådan

Läs mer om avrådan

Avrådan för alla länder (Regeringskansliet.se)

Österrike - avrådan (Regeringskansliet.se)

Italien - avrådan (Regeringskansliet.se)

Sydkorea - avrådan (Regeringskansliet.se)

Kina - avrådan (Regeringskansliet.se)

Iran - avrådan (Regeringskansliet.se)

Lista över länder som UD avråder från resor till (Regeringskansliet.se)

UD:s webbplats om vad en avrådan innebär (Regeringskansliet.se)

Läs mer om reseinformation

Reseinformation från svenska ambassaden i Italien (Svenska Ambassaden)

Reseinformation från svenska ambassaden i Sydkorea (Svenska Ambassaden)

Reseinformation från svenska ambassaden i Kina (Svenska Ambassaden)

Reseinformation från svenska ambassaden i Iran (Svenska Ambassaden)

Gå till toppen av sidan