I många verksamheter måste man befinna sig på sin arbetsplats t.ex. om man har jobb inom servicesektorn eller arbetar inom vård- och omsorg. För att färdas så säkert som möjligt är det viktigt att undvika trängsel under resan till arbetsplatsen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att så många som möjligt även under hösten arbetar hemifrån.

Liksom tidigare gäller att arbete hemifrån ska väljas i samförstånd med arbetsgivaren så att inte verksamheten drabbas av negativa effekter. För arbetsgivaren är det viktigt att arbete hemifrån genomförs med arbetsmiljöaspekter i åtanke.

Den här rekommendationen gäller så länge som de Allmänna råden gäller, dvs. till och med 2020-12-31. Myndigheten följer smittspridningsläget kontinuerligt.