Du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom bör du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som är ovaccinerad.

De allmänna råden om covid-19 gäller.

Läs mer