Folkhälsomyndigheten ger det allmänna rådet att alla som kan arbetar hemifrån när arbetet tillåter det. Alla har dock inte denna möjlighet. Om du inte kan jobba hemifrån kan du istället om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Ytterst är det arbetsgivaren som avgör om och när arbete hemifrån kan tillåtas och vilka justeringar i arbetstid som kan göras. Arbetsgivaren har också bl.a. arbetsmiljöansvaret för de som arbetar hemifrån.

Läs mer