Längst ned på sidan finns informationen sammanfattad i en tabell.

Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion

Det är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Du bör stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du får symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Stanna hemma även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.

Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla, även dig som är vaccinerad och oavsett ålder. Syftet är att undvika spridning av covid-19, men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. Ytterligare ett syfte är att skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver vanligtvis inte testa sig.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Om du testats positiv för covid-19

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du ska följa de förhållningsregler du fått från hälso-och sjukvården.

Du kan betrakta dig som frisk och gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet även om du har kvar vissa symtom som till exempel snuva, hosta, eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om du har tagit ett prov som visar att du har covid-19, men inte har symtom räknas de sju dygn som du ska stanna hemma från den dag testet togs.

Om du själv har tagit ett antigentest som visar att du har covid-19 ska du också stanna hemma, oavsett om du har symtom eller inte. Du ska även boka ett test på 1177.se för att bekräfta att du har sjukdomen.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Därför är du skyldig att följa de förhållningsregler du fått från hälso- och sjukvården för att förhindra smittspridning. Förhållningsreglerna finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på Patientinformation för att få den senast uppdaterade versionen.

Smittskyddsläkarföreningens webbplats

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Om du testats negativ för covid-19

Betydelsen av resultatet kan bero på vilket test du tagit.

Om du har symtom och har gjort ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Med stöd av rekommendationerna behöver du som individ eller vårdnadshavare bedöma när du själv eller ditt barn har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete.

Hur lång tid du behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par – tre dagar. För andra omkring en vecka eller längre. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, i skolan eller för annan verksamhet.

Om du har symtom och har gjort ett antigentest (snabbtest) via vården som visar att du inte har covid-19 kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat. Antigentest i form av självtest ska inte användas vid symtom.

I vissa situationer kan ett antigentest också tas utan att du har haft symtom. Är testresultatet negativt behöver du generellt inte ta något nytt test. Har testet tagits som en del i smittspårning kan du få annan information som du då ska följa.

Om du har haft covid-19 det senaste halvåret

Du bör alltid stanna hemma om du har nytillkomna symtom på luftvägsinfektion, även om du tidigare haft covid-19. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Hur lång tid du behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par – tre dagar. För andra omkring en vecka eller längre.

Om du har biverkningar efter vaccinering mot covid-19

Du som de senaste dagarna har vaccinerats mot covid-19 och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccination ska stanna hemma. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Om symtomen fortsätter mer än ett dygn är det inte troligt att det är biverkningar och du ska testa dig för covid-19.

Om du eller ditt barn inte tagit något test

Alla vuxna och barn från förskoleklassålder rekommenderas testning vid symtom på covid-19. Har du ändå inte tagit något test ska du bete dig som att du har sjukdomen och stanna hemma sju dygn.

Mer information längre upp på sidan, under rubriken "Om du testats positiv för covid-19".

Du som har haft covid-19 det senaste halvåret behöver generellt inte testa dig.

Om du inte testar dig, trots att du har symtom, rekommenderas du att vara hemma sju dygn. De två sista dygnen ska vara feberfria. Efter sju dygn kan du gå tillbaka till arbete, skola och fritidsaktiviteter och annan verksamhet, även om du fortfarande har vissa symtom. När det gäller barn ska de ha ett tydligt förbättrat allmäntillstånd och orka delta i den ordinarie verksamheten.

Med stöd av rekommendationerna behöver du själv bedöma när du har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att gå tillbaka till skola, fritidsaktiviteter och arbete. Som vårdnadshavare gör du bedömningen för ditt barn.

Mer information om vad som gäller för förskolebarn hittar du här nedanför.

Så länge bör förskolebarn stanna hemma

Förskolebarn rekommenderas precis som vuxna att stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Det kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Barnet kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Hur lång tid barnet behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar för andra omkring en vecka eller längre. Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan gå tillbaka till förskolan.

  • Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
  • Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller din ordinarie vårdcentral.
  • I samband med smittspårning kan andra rutiner förekomma.

Små barn är ofta förkylda

Barn i förskoleåldern blir oftare förkylda än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19.

Det är viktigt att de som har besvär med astma och allergi inte drabbas av mer frånvaro än andra från förskola och skola. Ibland kan det i ett tidigt skede vara svårt att avgöra om besvär orsakas av pollen eller virus, därför kan det vara lämpligt att vara hemma någon dag för att se om besvären avklingar efter medicinering för pollenallergi. Även under hösten kan barn ha besvär av pollenallergi. Det är viktigt med en öppen dialog mellan föräldrar och förskola kring symtom och aktuell medicinering vid en känd pollenallergi.

Så länge ska du stanna hemma - sammanfattat

När?Vem?Hur?
Om du har symtom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
Dekorillustration.
Vuxna, och barn från förskoleklassålder. Stanna hemma och testa dig. Läs mer längre ner i tabellen vad som gäller beroende på testresultat.
Om du har symtom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
Dekorillustration.
De som haft covid-19 senaste halvåret samt barn i förskoleålder.

Stanna hemma tills du är frisk. Du ska ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar även efter infektionen.

Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan gå tillbaka till förskola, skola eller fritidsaktiviteter.
Om test har tagits och det visar att du har covid-19 (positivt testsvar).
Alla.

Stanna hemma minst sju dygn efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska var gott.

Detta gäller om du har tagit ett PCR-test eller ett antigentest (snabbtest).

Du ska följa de förhållningsregler du fått från hälso- och sjukvården.

Om PCR-test har tagits och det visar att du inte har covid-19 (negativt testsvar).
Alla.

Stanna hemma tills du är frisk. Du ska ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar även efter infektionen.

Följ rutinerna för sjukfrånvaro på din arbetsplats.

Om du har taget ett antigentest (snabbtest) via vården och det visar att du inte har covid-19 (negativt testsvar).
Alla.

Stanna hemma tills du är frisk. Du ska ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar även efter infektionen.

Följ rutinerna för sjukfrånvaro på din arbetsplats.

Du kan behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får då information hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Om du inte har tagit något test Alla vuxna och barn från förskoleklassålder som rekommenderas testning.

Har du trots rekommendation inte tagit något test ska du bete dig som att du har sjukdomen och stanna hemma sju dygn.