Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä

Jää kotia ko sie olet sairas

Jää kotia töistä elikkä koulusta jos sie tunnet ette sie olet sairas ja sulla oon nuha, yskä elikkä kuume. Silloin sie et riskeeraa ette tartuttaa muita ihmisiä. Tämä jällaa vaikka sie et ole ko vähän sairas.

Jää kotia niin kauon ko sie tunnet ittesti saihraaksi. Jos sie tulet huonomaksi etkä pärjää omahoijon kansa koissa sie saatat soittaa 1177 ette saaja saihraanhoitoneuvoa. (Ruottiksi ja englantiksi.)

Oota vähhiinthääns kaks vuorokautta jälkhiin ko sie olet tullu terhveeksi ennen ko sie menet takashiin töihiin elikkä kouhluun.

Vanheemilla ihmisillä oon suurempi riski tulla vakavasti saihraaksi. Sen takia se oon tärkeätä ettei vanheemitten henkilöitten tykönä sairalassa ja vanheempainkoissa.Sie joka olet töissä vanhoittenhoijossa et piä mennä töihiin jos sie ryit elikkä olet yskässä.

Huomioitte covid-19 oihreita

Oihreet Covid-19 saihrauessa oon olletikki kuume ja rykiminen. Hengitysvaivat, kurkkukipu, päänsärky, lihas- ja nivelsärky oon kansa tavaliset oihreet. Usseimat saavat lievät vaivat jokka menevät yli ittesthääns omahoijola koissa. Jokku tulevat vakavasti saihraaksi ja niilä tullee hankaluuksia hengittää ja keukkokuume. Jos sie tunnet joitaki näistä oihreista sie piät yrittää ettei kohata muita ihmisiä.

Pese käet useasti

Net aihneet jokka levittävät viiryksen oon kauhean tarttuvia ja tarttuvat helposti käshiin. Net leviävät lissää ko sie otat jotaki käestä. Pese sen takia käet useasti saipualla ja lämpimällä veelä, vähhiinthääns 20 sekuntia.

Pese aina käet ko sie tulet kotia elikkä ko sie tulet sinun töihiin jälkhiin ko sie olet ollu ulkona, ennen joka ruokailua, ruokahantteerauksessa ja jälkhiin tualetinkäyntiä. Käsiprii saattaa olla vaihtoehto ko sulla ei ole maholisuutta pestä käsiä.

Ryi ja aivasta kainalhoon

Sinun rykiminen ja aivastaminen levittää pieniä tippoja joissako oon tarttuvia aihneita jokka saattavat levittää viirystä. Rykimällä ja aivastamalla kainalhoon elikkä paperinästyykhiin sie estät tautia leviämästä sinun ympäristhöön elikkä sinun käshiin. Viskaa aina paperinästyyki paperikorhiin ja pese käet.

Vältä ette koskea silhmiin, nokhaan ja suuhuun

Tauti leviä limakalvoitten kautta silmissä, nokassa ja suussa. Vältä sen takia ette koskea silhmiin, nokhaan ja suuhuun.

Käsiprii

Jos saipuata ja vettä ei ole saatavissa, sie saatat käyttää käsipriitä jossako oon vähhiinthääns 60 prosenttia alkohoolia.