Om coronavirus och smitta

Testning

 • När kan barn och unga gå tillbaka till förskolan, skolan eller annan aktivitet om de varit sjuka?

  a) Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

  Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

  Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

  b) Om man varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

  Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

  c) Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

  Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

  Uppdaterad: 2020-09-01 12:00

Oro

Föräldrar

Övriga frågor