De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, lätt snuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Läs mer här: Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning

Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering (ålder och region)

Om ditt barn får symtom som är snabbt övergående, till exempel om barnet vaknar och är lite hängigt men redan nästa dag känner sig helt bra, behöver barnet inte testas för covid-19. Däremot bör barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom så att du kan vara säker på att barnet inte blir sjukt. Därefter kan barnet gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver barnet inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel astma eller allergi.

Om symtomen inte går över efter ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för att lämna prov för covid-19 i den region där du bor. De regionala förutsättningarna avgör vilka som testas. Det vill säga, smittspridningen av covid-19 och andra infektioner i din region påverkar sjukvårdens möjligheter att testa personer. Barn i förskoleåldern testas i normalfallet inte. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Om ditt barn inte har provtagits kan barnet gå tillbaka till förskola/skola även om det fortfarande har milda symtom, under förutsättning att det har gått minst 7 dygn efter att barnet fick symtom, och att de 2 sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd.

Tabellerna visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19.

Illustration på kille i förskolan

Tabell 1: Yngre än 6 år (förskola)
TestningKommentar
Rött kryss Nej Oftast inte aktuellt.
Illustration frågetecken Om barnet har symtom, men inte testat sig

Vid kortvariga symtom: stanna hemma så länge barnet har symtom +2 dygn till.

Vid kvarvarande milda symtom (t.ex. lätt hosta och lätt snuva): stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring

Illustration plus-tecken Om testet visar att barnet har covid-19 Stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring.
Illustration minus-tecken Om testet visar att barnet inte har covid-19 Stanna hemma tills barnet är piggt och friskt. Följ förskolans rutiner för sjukfrånvaro.

Illustration på tjej i grundskolan

Tabell 2: Äldre än 6 år (förskoleklass och uppåt)
TestningKommentar
Grön bock Ja Ja, vid symtom på covid-19
Illustration frågetecken Om barnet har symtom, men inte testat sig

Vid kortvariga symtom: stanna hemma så länge barnet har symtom +2 dygn till.

Vid kvarvarande milda symtom (t.ex. lätt hosta och lätt snuva): stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring.

Illustration plus-tecken Om testet visar att barnet har covid-19 Stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring.
Illustration minus-tecken Om testet visar att barnet inte har covid-19 Stanna hemma tills barnet är piggt och friskt. Följ skolans rutiner för sjukfrånvaro.

Läs mer

Testning av barn

Information till förskolor, grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning