Information till riskgrupper

De flesta som får covid-19 får en lindrig luftvägsinfektion, som går över av sig själv. Några kan få allvarligare sjukdom med bland annat lunginflammation och andningsbesvär. En studie från Kina visar att det är en mycket liten andel som drabbas av svår sjukdom och rapporter från Italien talar för att äldre personer över 70 år är den mest utsatta gruppen. Det går idag inte att säkert säga att det skulle se likadant ut i Sverige.

Frågor och svar om covid-19

Gå till toppen av sidan