Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.

Riskgrupper (Socialstyrelsen.se)

Vaccinera dig mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för tidig förlossning. Om du är gravid och vaccinerad mot covid-19 har du ett lika gott skydd som den övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

Gravid med ytterligare riskfaktor

Enligt Socialstyrelsen finns även andra faktorer som kan öka risken för allvarlig covid-19, t.ex. fetma, högt blodtryck och diabetes. Därför bör gravida som har någon ytterligare riskfaktor rådgöra med sin barnmorska eller läkare.

Det här gäller för dig på arbetsplatsen

I Sverige har alla vuxna möjlighet att vaccinera sig för att skydda sig själva och andra. Det finns inte längre några generella rekommendationer för individer i riskgrupper om att jobba hemifrån, oavsett om de är vaccinerade eller inte. I vissa enskilda fall kan en läkare behöva göra en individuell bedömning av riskerna, t.ex. om du också har någon ytterligare riskfaktor, eftersom vissa diagnoser kan påverka hur du svarar på vaccinet.

Du som är gravid och vaccinerad med de två primärdoserna kan vara på din arbetsplats, förutsatt att du inte arbetar med vård av covid-patienter (både misstänkta eller konstaterade fall av covid-19). Enligt beslut från Arbetsmiljöverket ska arbetstagare som är gravida inte arbeta med behandling eller omvårdnad av personer med konstaterad infektion av covid-19. Med ”misstänkta eller konstaterade fall” avses, enligt Folkhälsomyndigheten, patienter/brukare som isoleras på grund av misstänkt eller konstaterad covid-19.

Du som är gravid och ännu inte har blivit fullvaccinerad kan också fortsatt vara på din arbetsplats efter graviditetsvecka 20. Men det är extra viktigt att du noggrant följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Allmänna råd: Skydda dig och andra från smittspridning

Arbetsgivaren är skyldig att göra en särskild riskbedömning för gravida och ammande arbetstagare enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling: Arbetsmiljölagen (AML) I riskbedömningen ingår att ta hänsyn till aktuell smittspridning i samhället.

Information om ersättning från Försäkringskassan med anledning av covid-19: Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan.se)

Om du har haft covid-19

De allra flesta som blir sjuka i covid-19 utvecklar någon form av immunförsvar och får därmed ett skydd mot allvarlig sjukdom. Om du är gravid och har haft bekräftad covid-19, har du samma skydd som övriga personer som varit sjuka i covid-19. Skyddet bedöms räcka i cirka sex månader. Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas även om du tidigare haft sjukdomen.

Information finns också på:

Mycket liten smittrisk för nyfödda

Barn kan smittas med covid-19 men det verkar vara väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Därför behöver inte fullgångna friska barn separeras från mamman efter förlossningen på grund av risken för smitta. Enligt tillgängliga studier är inte bröstmjölk en smittkälla, så det finns inget hinder för amning.

Läs mer