Det finns ett behov av att under en tid framåt prioritera testningen till de grupper där testningen i nuläget gör störst nytta. Det är regionerna som beslutar vilka personer som ska testas, och ibland skiljer sig deras rekommendationer från de nationella. Ta reda på vad som gäller för testning för covid-19 i den region där du befinner dig.

Testa dig för covid-19

Om du känner dig sjuk

Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft bekräftad covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer syftar till att undvika spridning av covid-19. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion:

 • Stanna hemma
  Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symtom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Läs mer under Så länge bör du stanna hemma.
 • Testa dig
  För tillfället, när smittspridningen är omfattande och trycket på testningen är stort, prioriteras testning av vissa grupper.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning för:

 • patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
 • personer som behöver vara på plats på arbetet
 • elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Det är regionerna som ansvarar för testningen. Läs på 1177.se om vad som gäller för testning i den region där du bor.

Om någon i hushållet känner sig sjuk

Det är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. När en person i ditt hushåll är sjuk med symtom som skulle kunna innebära covid-19 eller annan luftvägsinfektion, ska den som är sjuk stanna hemma. Om det är möjligt ska hen vara i ett eget rum.

För tillfället, när smittspridningen är omfattande och trycket på testningen är stort prioriteras testning av vissa grupper. Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning för:

 • patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
 • personer som behöver vara på plats på arbetet
 • elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

I väntan på hushållsmedlemmens eventuella provsvar kan övriga symtomfria personer i hushållet gå till arbete, förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola som vanligt. Detsamma gäller för symtomfria personer i hushållet när hushållsmedlemmen inte kunnat testa sig. Alla som kan arbeta hemma rekommenderas dock att göra det. Besök webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för testning i din region.

Om någon i hushållet har covid-19

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare. Det här gäller även för barn i förskoleåldern och barn och ungdomar från förskoleklass upp till gymnasiet.

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och får förhållningsregler. Du ska stanna hemma i minst fem dagar från det att personen i ditt hushåll fick symtom. Det gäller oavsett om du själv har symtom eller inte. Var uppmärksam på symtom.

Om flera i ett hushåll blir sjuka i covid-19 efter varandra, behöver de personer i hushållet som har varit sjuka och tillfrisknat inte fortsätta att stanna hemma.

Det finns även andra förhållningsregler du ska följa – se smittskyddsbladen. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation” respektive ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter” för att få den senast uppdaterade versionen.

Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)

Undantag från regeln att stanna hemma från skola och arbete

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 rekommenderas att arbeta hemifrån om du kan.

Om du inte kan arbeta hemifrån, eller om du går i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande skolformer, kan du i vissa fall gå till arbetet eller skolan om du själv är symtomfri. Det gäller följande grupper:

 • Du som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Du som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet – din arbetsgivare informerar dig i så fall.

Däremot ska du undvika nära kontakt med personer utanför arbetet eller skolan och undvika fritidsaktiviteter under tiden som förhållningsreglerna gäller. Du ska också vara uppmärksam på eventuella symtom.

Om du själv får symtom

Om du själv får symtom ska du stanna hemma och ta reda på om du behöver testa dig.

Förhållningsreglerna för både dig som är smittad och personer i ditt hushåll finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation” respektive ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter” för att få den senast uppdaterade versionen.

Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)

Om du träffat någon som har covid-19

Du som räknas som nära kontakt till någon som har covid-19 får mer information om hur du ska bete dig via smittspårningen.

Under den här perioden, när kapaciteten för testning ibland är otillräcklig på grund av hög smittspridning, behöver du vanligtvis inte testa dig om du är symtomfri nära kontakt. Se vad som gäller i din region på 1177.se.

Får du symtom på covid-19 eller någon annan luftvägsinfektion rekommenderas du att stanna hemma.

Även om du är symtomfri bör du under fem dagar:

 • undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.
 • arbeta hemifrån om möjligt.

Riktlinjerna för provtagning av personer utan symtom kan se olika ut i olika regioner. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Specifika testrekommendationer gäller för patienter, brukare och personal inom vård och omsorg.

Så länge bör du stanna hemma

Det här gäller för barn i förskoleåldern

Barn i förskoleåldern rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. De bör stanna hemma vid nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Barnen kan gå tillbaka till förskolan när de blivit friska och har ett gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt i ett dygn.

Är barnet hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 får barnet förhållningsregler från hälso- och sjukvården. Barnet ska stanna hemma i fem dagar även om barnet inte har symtom. Vanligtvis rekommenderas inte testning.

Läs mer