Information på lättläst svenska

Om du känner dig sjuk

Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19:

Stanna hemma

Du bör stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk eftersom du inte kan veta om det beror på covid-19. Det gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad.

Testa dig

Folkhälsomyndigheten råder alla vuxna med symtom på covid-19 att testa sig för pågående infektion. Detta gäller även dig som är vaccinerad. Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19.

Samma rekommendation gäller för barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder. Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de har symtom på covid-19, utan att testas.

Mer om vad som gäller för barn i förskoleålder

Har du haft covid-19 inom det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig.

Mer om våra rekommendationer om testning

Om någon i hushållet känner sig sjuk

När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom som skulle kunna innebära covid-19, bör den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Personen som har tagit testet ska stanna hemma i väntan på sitt provsvar och om det är möjligt vara i ett eget rum.

I väntan på hushållsmedlemmens provsvar kan övriga symtomfria personer i hushållet gå till arbete, förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. Besök webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region.

Mer om symtom på covid-19 (Om viruset och sjukdomen)

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 kan övriga i hushållet få förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare. Ni uppmanas då att stanna hemma och testa er även om ni inte har symtom.

Du som är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och är symtomfri behöver inte stanna hemma eller testa dig. Detsamma gäller för dig som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret. Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg.

Mer om förhållningsreglerna: smittspårning av covid-19

Förhållningsreglerna för både dig som är smittad och personer i ditt hushåll finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation” respektive ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter” för att få den senast uppdaterade versionen.

Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)

Alla i hushållet ska tänka på att:

  • försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk. Om det är möjligt ska den som är sjuk vara i ett eget rum
  • hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efteråt
  • tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten i minst 20 sekunder
  • alltid tvätta händerna innan man äter, vid matlagning och efter toalettbesök
  • vara uppmärksam på om någon annan i hushållet får några symtom. Tiden från att du blivit smittad till symtomen visar sig kan variera mellan 2 och 7 dagar, och i undantagsfall upp till 14 dagar.

Om du träffat någon som har covid-19

Om du vet att du har träffat någon som har covid-19 kan du bli rekommenderad att testa dig, även om du inte har symtom. Du får mer information via smittspårningen eller personen du träffat. Riktlinjerna för provtagning av personer utan symtom kan se olika ut i olika regioner. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Du som är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och symtomfri behöver inte testa dig. Detsamma gäller dig som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret. Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg.

Var uppmärksam på symtom på covid-19. Det kan variera mellan 2 och 7 dagar, och i undantagsfall kan det dröja upp till 14 dagar, från att du blivit smittad tills symtomen visar sig.

Det här gäller för dig som är vaccinerad

Om du är vaccinerad med två doser vaccin och det har gått två veckor sedan sista dosen, gäller det här när någon i ditt hushåll eller en nära kontakt är sjuk i covid-19:

  • Om du själv får symtom på covid-19 bör du stanna hemma och testa dig. Det finns en viss risk att du kan bli sjuk i covid-19, trots vaccinationen, och därmed smitta andra.
  • Om du inte har några symtom på covid-19 behöver du oftast inte stanna hemma. Du kan till exempel gå till ditt arbete. Följ alltid instruktionerna du får från vården.
  • Om du arbetar inom vård och omsorg kan du behöva testa dig för covid-19 trots att du är vaccinerad och symtomfri. Du får information från din arbetsplats och via smittspårningen om vad som gäller för dig.

Läs mer