Intyg vid inresa från EES-länder utanför Norden samt inresa från undantagna länder

Utländska medborgare som omfattas av något av undantagen från inreseförbudet till Sverige och vill resa in i Sverige från EES-länder utanför Norden eller resa in ifrån Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten måste visa upp något av följande:

  • vaccinationsintyg mot covid-19,
  • intyg negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion (testintyg)
  • intyg om tillfrisknande från covid-19.

Intygen ska antingen vara EU:s gemensamma covidintyg, i Sverige kallade covidbevis, eller vara intyg som motsvarar dessa.

För vaccinationsintygen gäller att det ska ha gått minst två veckor från första dosen. Vaccinet ska antingen vara något av de vaccin som Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt eller något av de som WHO har nödgodkänt.

För att ett intyg ska anses motsvara EU:s vaccinationsintyg krävs att de innehåller samma sakuppgifter som EU:s intyg, och därutöver att det har utfärdats i ett EES-land, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten eller någon av staterna på EU:s lista över undantagna tredje länder. Uppgifterna i intyget ska dessutom anges på svenska, danska, norska, engelska eller franska.

För att ett intyg ska anses motsvara EU:s testintyg krävs att det innehåller samma sakuppgifter som EU:s intyg. Det krävs dessutom att uppgifterna i intyget anges på svenska, danska, norska, engelska eller franska. Ett sådant intyg är giltigt i 72 timmar från tidpunkten för provtagning.

För att intyg ska anses motsvara EU:s friskhetsintyg gäller som ovan att de innehåller samma sakuppgifter som EU:s intyg och därutöver att intyget är utfärdat i en EES-stat eller i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten. Uppgifterna ska anges på svenska, danska, norska, engelska eller franska. Ett sådant intyg är giltigt om det har utfärdats tidigast 11 dagar efter provtagningstillfället som gav ett positivt resultat, och gäller sedan i högst 180 dagar från dagen för det första positiva testresultatet.

Ett testintyg för personer som återkommande passerar gränsen ska innehålla samma sakuppgifter som EU:s testintyg. Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, danska, norska, engelska eller franska. Ett sådant intyg är giltigt i en vecka från tidpunkten från provtagning.

Reglerna om villkoren för intyg för resande från vissa EES-stater och några andra stater framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2021:59.

FoHM:s föreskrifter HSLF-FS 2021:59 (PDF, 330 kB)

EU:s lista över undantagna tredje länder.

Lista med WHO:s nödgodkända vaccin mot covid-19.

EMA:s lista med godkända vaccin mot covid-19.

Mer information om kraven för inresa finns på regeringens webbsida med frågor och svar.

Intyg vid inresa från länder utanför EES och utanför undantagna länder

Utländska medborgare som reser in i Sverige från länder utanför EES och utanför undantagna länder måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att resenären har testat negativt. Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen.

Följande typer av test för covid-19 är godkända: Antigentest, PCR-test, LAMP-test och TMA-test. Antigentest finns i form av snabbtester för pågående covid-19-infektion, och är vanligen det test som benämns snabbtest.

Följande uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

  • Namn och födelsedatum på den som har testats
  • Datum och tidpunkt för provtagningstillfället
  • Sjukdom eller smittämne, covid-19 (SARS-CoV-2 eller en av dess varianter)
  • Vilken typ av test som har utförts. Det måste vara ett antigentest, PCR-test, LAMP-test eller TMA-test
  • Det negativa testresultatet
  • Namn, telefonnummer och adress till utfärdaren av intyget eller till laboratoriet som har genomfört testet.

Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, engelska, norska, danska eller franska.

Kravet på negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EES och utanför undantagna länder gäller oavsett om den utländske medborgare som reser in i Sverige är vaccinerad mot covid-19 eller inte, eller tidigare har genomgått infektion med covid-19.

Du som reser in i Sverige kan även omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation att testa sig vid inresa och undvika kontakter i sju dagar. Läs mer på sidan Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Läs mer: