Följande typer av test för covid-19 är godkända: Antigentest, PCR-test, LAMP-test och TMA-test. Antigentest finns i form av snabbtester för pågående covid-19-infektion, och är vanligen det test som benämns snabbtest.

Följande uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

  • Namnet på den som har testats
  • Tidpunkt för provtagningstillfället
  • Vilken typ av test som har utförts. Det måste vara ett antigentest, PCR-test, LAMP-test eller TMA-test
  • Testresultatet
  • Namn, telefonnummer och adress till utfärdaren av intyget eller till laboratoriet som har genomfört testet.

Uppgifterna ska klart framgå på svenska, engelska, norska, danska eller franska.

Kravet på negativt covid-19-test gäller oavsett om den utländske medborgare som reser in i Sverige är vaccinerad mot covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige och som har rest i ett land utanför EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien samt andra undantagna länder, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och undvika kontakter i sju dagar. Det gäller oavsett om man omfattas av kravet på att uppvisa negativt covid-19-test innan inresa eller inte. Fullvaccinerade resenärer (vaccinerade med två doser och det har gått två veckor efter sista dosen) med vacciner godkända av EMA (se EMA) eller vacciner där WHO utfärdat nödgodkännande (se WHO:s EUL), är undantagna från rekommendationen.

Läs mer: