För inresor till Sverige krävs ett negativt covidtest som är maximalt 48 timmar gammalt för utländska medborgare som inte bor i Sverige och är 12 år eller äldre.

Läs mer om kravet på negativt testintyg för utländska medborgare som reser in i Sverige här: Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige

Testning vid inresa i Sverige

De tester för covid-19 som är godkända är sådana test som kan visa en pågående infektion. Tester som visar pågående infektion kallas ibland molekylära test. De tester som listas här nedanför är godkända för utländska medborgare som vid gränspassagen måste kunna visa upp ett intyg på att de har testat negativt. Flera av testerna kan vara snabbtester, som är ett bredare begrepp, men oftast avses då antigentest. Antikroppstest som visar om du haft sjukdomen och utvecklat antikroppar är inte godkända.

Information om vilka rekommendationer som gäller vid inresa till Sverige hittar du på vår sida om rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Antigentest

  • Med antigentester avses tester för påvisning av antigen, det vill säga proteiner från SARS-CoV-2-viruset.
  • Antigentest är godkänt som test för inresande i Sverige som ska uppvisa negativt testresultat för covid-19.

Mer om antigentest

Nukleinsyreamplifieringstest (NAAT)

Tester som påvisar arvsmassa från SARS-CoV-2. Det finns flera olika typer av NAAT-tester godkända för utländska medborgare som vid gränspassagen måste kunna visa upp ett intyg på att de har testat negativt, dessa listas nedan.

PCR-test

  • Testet används för att påvisa arvsmassa från SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19.
  • PCR-test är godkänt som test för inresande i Sverige som ska uppvisa negativt testresultat för covid-19.

Mer om PCR-test

LAMP-test

  • LAMP-test (loop-mediated isothermal amplification) används i vissa fall istället för PCR för att påvisa arvsmassa från SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19.
  • LAMP-test är godkänt som test för inresande i Sverige som ska uppvisa negativt testresultat för covid-19.

TMA-test

  • TMA-test (transcription-mediated amplification) används i vissa fall istället för PCR för att påvisa arvsmassa från SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19.
  • TMA-test är godkänt som test för inresande i Sverige som ska uppvisa negativt testresultat för covid-19.

Läs mer

Mer om testning för covid-19, både för pågående infektion och för genomgången infektion