Den testning som utförs i Sverige för pågående infektion bygger på att man tar ett prov vid symtom på covid-19. Du kan också bli uppmanad att testa dig i samband med smittspårning. En läkare gör bedömningen om ytterligare testning skulle behövas. För utländska medborgare gäller att vid inresa till Sverige ska ett prov ha tagits max 48 timmar innan gränspassagen, som ska vara negativt.

Mer om testning för covid-19, både för pågående infektion och för genomgången infektion

Testning vid inresa i Sverige

De tester för covid-19 som är godkända är sådana test som kan visa en pågående infektion. Tester som visar pågående infektion kallas ibland molekylära test. De tester som listas här nedanför är godkända för utländska medborgare som måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen på att de har testat negativt. Alla tester kan vara snabbtester, som är ett bredare begrepp, men oftast avses antigentest. Antikroppstest som visar om du haft sjukdomen och utvecklat antikroppar är inte godkända.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar och testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19

Antigentest

  • Med antigentester avses snabbtester för påvisning av antigen, det vill säga proteiner på SARS-CoV-2-virusets yta. Det finns även andra typer av tester som kallas snabbtest.
  • Det är godkänt som test för inresande i Sverige som ska uppvisa negativt testresultat för covid-19.

Mer om antigentest

PCR-test

  • Testet används för att påvisa arvsmassa från SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19.
  • Det är godkänt som test för inresande i Sverige som ska uppvisa negativt testresultat för covid-19.

Mer om PCR-test

LAMP-test

  • LAMP-test (loop-mediated isothermal amplification) används i vissa fall istället för PCR för att påvisa arvsmassa från SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19.
  • Det är godkänt som test för inresande i Sverige som ska uppvisa negativt testresultat för covid-19.

TMA-test

  • TMA-test (transcription-mediated amplification) används i vissa fall istället för PCR för att påvisa arvsmassa från SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19.
  • Det är godkänt som test för inresande i Sverige som ska uppvisa negativt testresultat för covid-19.