Testa dig efter ankomst till Sverige

Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige samt på den femte dagen efter att du lämnade något av de utpekade länderna. Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177. Har det gått mer än fem dagar sedan du kom från landet är det viktigt att du testar dig ändå. Om du nyligen har testat positivt för antikroppar ska du ändå testa dig efter inresa från landet. Rekommendationen att testa sig gäller barn i förskoleklass och uppåt, men inte yngre barn.

Stanna hemma i väntan på test och provsvar

Medan du väntar på testning och sen på provsvaren ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen. Det gäller också barn i förskola och skola. Stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla.

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, se webbplatsen 1177 för hur du går tillväga i den region du befinner dig i.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att testa dig för covid-19 är det viktigt att du stannar hemma och undviker nära kontakter samt är noga med hygienen i minst 7 dagar efter din ankomst till Sverige. Om du skulle utveckla symptom finns information om vad du ska göra på webbsidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

Bor du tillsammans med andra, som inte varit i något av de utpekade länderna, bör de också stanna hemma i väntan på dina provsvar, även förskolebarn och skolbarn.

Om du testar positivt för covid-19 kommer du att bli kontaktad av vården för uppföljning. Det sker på olika sätt i olika regioner, du kan exempelvis bli uppringd eller få skriftlig information. Vården kommer att ge dig förhållningsregler.

Följ hela tiden Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt övriga rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra.

Om vård- och omsorgspersonal

Det är särskilt viktigt att personal inom vård och omsorg har möjlighet att stanna hemma och testas för covid-19 efter en vistelse i något av de utpekade länderna. Rekommendationen om att stanna hemma från arbetet gäller även om personalen ingår i samma hushåll som en person som återkommit från ett utpekat land de senaste 14 dagarna.

Arbetspendling

Arbetspendlare till utpekade riskländer i Sveriges närområde ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Om länderna arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra.

Smittbärarpenning

Om du har ett arbete som inte kan utföras på distans kan du ha rätt till smittbärarpenning. Kontrollera med din region hur du går tillväga. Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans hemsida.

Om de nya virusvarianterna

De nya varianterna av SARS-CoV-2, kan vara mer smittsamma, men ingenting tyder på att de skulle ge svårare sjukdom. Det är därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt förhindra att viruset sprids i Sverige. Två av virusvarianterna har fått spridits i stor omfattning i länder som Storbritannien och Sydafrika. Fall har även konstaterats i andra länder i olika omfattning.