Rekommendation

Detta gäller dig som är svensk medborgare eller utländsk medborgare som ingår i någon av de grupper som undantas från krav på negativt test vid inresa till Sverige och inte har testat dig inför inresan:

  • Testa dig så snart som möjligt efter ankomst och testa dig igen på dag 5 (gäller inte om du är född 2015 eller senare).
  • Stanna hemma och undvik nära kontakter i sju dagar. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19.

Detta gäller dig som är svensk medborgare eller utländsk medborgare som ingår i någon av de grupper som undantas från krav på negativt test vid inresa till Sverige och som har testat dig för inför inresan:

  • Testa dig på dag 5 efter ankomst (gäller inte om du är född 2015 eller senare).
  • Stanna hemma och undvik nära kontakter i sju dagar. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19.

Detta gäller dig som är utländsk medborgare och inte ingår i någon av de grupper som undantas från krav på negativt test inför inresa till Sverige:

  • Krav på negativt covid-19-test vid inresa
  • Testa dig på dag 5 efter ankomst (gäller inte om du är född 2015 eller senare).
  • Stanna hemma och undvik nära kontakter i sju dagar. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19.

Testa dig och stanna hemma

Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten. Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177.se.

Stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också om dina test för covid-19 är negativa. Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter. Om du testar positivt för covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner från hälso- och sjukvården.

Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19. Rekommendationen gäller även för barn i förskoleklass och skola men inte för yngre barn.

Medan du väntar på testning och sen på provsvaren bör du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället, men du ska alltid följa de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att testa dig för covid-19 är det viktigt att du stannar hemma och undviker nära kontakter samt är noga med hygienen i minst 7 dagar efter din ankomst till Sverige.

Följ hela tiden Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra.

Undantag från rekommendationen

Om du testat dig inom 48 timmar före inresan till Sverige så behöver du inte testa dig igen i samband med att du anländer, men du bör testa dig igen fem dagar efter ankomsten. Du ska följa rekommendationerna i övrigt avseende att stanna hemma i sju dagar och undvika nära kontakter.

Arbetspendlare till utlandet, inklusive studenter och elever, yrkesförare samt annan personal som frekvent passerar gränsen är undantagna från rekommendationen att stanna hemma och testa sig två gånger om de testas regelbundet (minst 1 gång per vecka). Arbetspendlare, studenter, elever, yrkesförare och annan personal som frekvent passerar gränsen som inte testas regelbundet bör testa sig vid ankomst till Sverige, testa sig igen fem dagar efter ankomst och stanna hemma och undvika nära kontakter.

Renskötare, fjällräddning, gränsarbetare och barn som bor växelvis hos föräldrar i olika länder är undantagna från rekommendationen att stanna hemma och testa sig två gånger. De behöver inte heller testas regelbundet.

Om du får symtom

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, se webbplatsen 1177.se för hur du går tillväga i den region du befinner dig i.

Om du testar positivt för covid-19 kommer du att bli kontaktad av vården för uppföljning. Det sker på olika sätt i olika regioner, du kan exempelvis bli uppringd eller få skriftlig information. Vården kommer att ge dig förhållningsregler.

På webbsidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk finns ytterligare information om vad du ska göra om du får symtom.

Läs mer