This page in English: Recommendations for people entering Sweden from abroad

Testa dig efter inresa

Alla resenärer som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Om du får symtom

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under 14 dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, oavsett om du har testat dig i samband med din inresa. Se webbplatsen 1177.se för hur du går tillväga i den region du befinner dig i. Det gäller även om du är vaccinerad eller om det har gått mindre än sex månader sedan du hade bekräftad covid-19.

Särskilda rekommendationer vid inresa från Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia och Eswatini

Alla resenärer som har vistats i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland) någon gång under de sju senaste dagarna före inresa i Sverige uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten, helst samma dag, samt ta ett nytt test efter fem dagar.

De uppmanas även att stanna hemma i sju dagar efter inresa. Rekommendationen om att testa sig och att stanna hemma gäller både vaccinerade och ovaccinerade samt personer med genomgången infektion. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test vid utresa från de berörda länderna.

Undantag från särskild rekommendation om att testa sig

Barn som är yngre än förskoleklassålder och som har vistats i södra Afrika är undantagna från att testa sig efter inresa, men de bör stanna hemma efter inresa.

Läs mer