This page in English: Recommendations for people entering Sweden from abroad

Du bör testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar dig genom att besöka webbplatsen 1177.se.

Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Om du är smittad riskerar du att sprida smittan vidare, till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans till andra människor.

Rekommendationen gäller till och med den 31 december.

Undantag från rekommendationen om att testa sig efter ankomsten

Du behöver inte testa dig efter ankomsten till Sverige om du

  • enbart har rest inom Norden
  • är fullvaccinerad sedan minst två veckor
  • har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

Barn som är yngre än 6 år behöver heller inte testa sig efter ankomsten till Sverige.

Undantaget gäller för vaccination med

Om du får symtom

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt. Se webbplatsen 1177.se för hur du går tillväga i den region du befinner dig i. Det gäller även om du är vaccinerad eller om det har gått mer än sex månader sedan du hade bekräftad covid-19.

Läs vad du ska göra om du får symtom: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Läs mer