sex symboler som visar reglerna

Håll avstånd

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus, och undvik miljöer med trängsel.

Rekommendationen gäller i alla sammanhang och betyder till exempel att du ska handla ensam, undvika sociala möten utanför den närmsta kretsen, arbeta hemifrån och undvika kollektivtrafik om du inte måste resa.

Stanna hemma och testa dig även när du har milda symtom

Barn och vuxna som känner sig sjuka ska stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. Det gäller även om dina symtom är milda. Du ska också testa dig och undvika kontakt med andra.

På sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du gör om du blir sjuk och hur du gör för att testa dig. Du kan också läsa på www.1177.se om vad som gäller där du bor.

På sidan Hur länge bör jag stanna hemma beskriver vi hur länge barn och vuxna ska stanna hemma om de blir sjuka.

Arbeta hemifrån

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan arbetar hemifrån. Tala med din arbetsgivare om möjligheterna att arbeta hemifrån. Det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för arbetsmiljön även vid hemarbete.

Umgås i en mindre krets, undvik nära kontakter

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler personer du träffar. Begränsa dina nära kontakter genom att endast umgås med de du bor med eller några få vänner eller närstående utanför hushållet.

Umgås utomhus om det går, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra.

Vaccinera dig när du får möjlighet

Vaccination minskar risken att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Alla över 18 år kommer att erbjudas vaccin. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen. Det är frivilligt att vaccinera sig men Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som kan att tacka ja till vaccination. På 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen organiseras just där du bor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händerna. De kan spridas vidare när du till exempel tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du

  • kommer hem eller när du kommer till ditt arbete
  • har varit ute
  • före måltiden
  • vid mathantering
  • efter ett toalettbesök.

Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Det finns en film och en affisch om hur du tvättar händerna längre ned på sidan.

Du ska också undvika att röra vid ögon, näsa och mun för att undvika att smittämnen når dina slemhinnor. Det är också viktigt att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Agera alltid smittsäkert

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor. Det är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Animerade filmer

Se fler filmer och ladda ner filmerna som mp4 här