Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Om du får symtom

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige från Kina

Du som reser in i Sverige från Kina kan behöva visa upp ett intyg på ett negativt covid-19-test.

Testet får vara högst 48 timmar gammalt vid inresan till Sverige. Testet måste vara ett antigentest eller ett PCR- eller annat NAAT-test. (NAAT=nukleinsyreamplifieringstester). Är testet ett antigentest måste det vara godkänt av EU.

EU-kommissionens information om godkända tester för covid-19 (health.ec.europa.eu)

Intyget måste innehålla följande information:

  1. Om det test som har utförts är ett antigentest, ett PCR- eller annat nukleinsyraamplifieringstest (NAAT)
  2. Testresultatet
  3. Tidpunkt för provtagningstillfället
  4. Namn och födelsedatum på den som har testats
  5. Namn och kontaktuppgifter till den som har utfärdat intyget eller laboratoriet som har genomfört testet

Informationen ska klart framgå på svenska eller engelska.

Undantag från kravet på negativt test

Det finns flera undantag från kravet. Följande personer behöver till exempel inte visa upp ett intyg på ett negativt covid-19-test:

  • EES-medborgare.
  • Medborgare i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten eller Storbritannien.
  • Barn som ännu inte har fyllt 12 år.

Komplett lista av undantagen från krav på att visa intyg på negativt test för covid-19 (svenskforfattningssamling.se)

Läs mer