Stanna hemma för att inte smitta andra

Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk, och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Syftet med att stanna hemma när du känner dig sjuk med symtom på covid-19 är att inte smitta andra.

Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och får symtom på covid-19. Då ska du stanna hemma.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård. Du kan också besöka webbplatsen 1177.se.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Ingen testning av allmänheten

De flesta ska inte längre testa sig vid symtom på covid-19. Däremot rekommenderas testning vid symtom för patienter och vissa omsorgstagare inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Testning för covid-19

Om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest

Det finns antigentest i form av självtest där du tar provet och läser av svaret själv.

Om du har symtom och tar ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att du har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har sjukdomen.

Om du är symtomfri men väljer att ta ett självtest, får du själv ta ställning till hur du ska göra om svaret blir positivt. Om testet tas vid screening på din arbetsplats följer du din arbetsgivares instruktioner.