Testningen kan utföras både med PCR-test och antikroppstest, som är laboratoriebaserade metoder för att upptäcka en pågående infektion respektive en genomgången infektion.

Syftet med den här sammanställningen är att följa hur testningen utvecklas nationellt såväl som på regionnivå. Ett högre eller lägre antal testade individer är inte ett mått på hur mycket laboratorierna har kapacitet att testa. Det finns många faktorer som påverkar testningen i olika regioner, t.ex. hur smittspridningen ser ut och hur många som bor i just den regionen.

Antal testade vecka 3, 2021

Antal testade vecka 2, 2021

Antal testade vecka 1, 2021

Antal testade vecka 52

Antal testade vecka 51

Antal testade vecka 50

Antal testade vecka 49

Antal testade vecka 48

Antal testade vecka 47

Antal testade vecka 46

Antal testade vecka 45

Antal testade vecka 44

Antal testade vecka 43

Antal testade vecka 42

Antal testade vecka 41

Antal testade vecka 40

Antal testade vecka 39

Antal testade vecka 38

Antal testade vecka 37

Antal testade vecka 36

Antal testade vecka 35

Antal testade vecka 34

Antal testade vecka 33

Antal testade vecka 32

Antal testade vecka 31

Antal testade vecka 30

Antal testade vecka 29

Antal testade vecka 28

Antal testade vecka 27

Antal testade vecka 26

Antal testade vecka 25

Antal testade vecka 24

Antal testade vecka 23

Antal testade vecka 22