Testningen kan utföras både med PCR-test och antikroppstest, som är laboratoriebaserade metoder för att upptäcka en pågående infektion respektive en genomgången infektion.

Syftet med den här sammanställningen är att följa hur testningen utvecklas nationellt såväl som på regionnivå. Ett högre eller lägre antal testade individer är inte ett mått på hur mycket laboratorierna har kapacitet att testa. Det finns många faktorer som påverkar testningen i olika regioner, t.ex. hur smittspridningen ser ut och hur många som bor i just den regionen.

I tabell 1 nedan redovisas hur många individer som har testats för covid-19 med PCR-test och respektive antikroppstest i hela Sverige, vecka för vecka, till och med vecka 26. Därefter redovisas istället antalet genomförda test. Längst ned på denna sida finns det länkar till sammanställningar av antalet genomförda test från vecka 27 och framåt.

Tabell 1: Antalet testade individer i Sverige per vecka
VeckaPCR-testAntikroppstest
vecka 26 75 151 55 768
vecka 25 61 842 50 887
vecka 24 60 296
vecka 23 47 080
vecka 22 36 466
vecka 21 28 986
vecka 20 33 003
vecka 19 29 129
vecka 18 28 802
vecka 17 24 560
vecka 16  20 233
vecka 15 19 880
vecka 14 17 783
vecka 13 12 349
vecka 12 10 404
vecka 11 8 990
vecka 10 4 302
vecka 9 752
vecka 8 29
Totalt antal tester sedan analysstart 520 208 106 655

Figur 1. Graf över totalt antal individer testade med PCR-test i Sverige per vecka

Figur 1. Graf över totalt antal testade individer i Sverige per vecka

Tidigare veckor

Antal testade vecka 47

Antal testade vecka 46

Antal testade vecka 45

Antal testade vecka 44

Antal testade vecka 43

Antal testade vecka 42

Antal testade vecka 41

Antal testade vecka 40

Antal testade vecka 39

Antal testade vecka 38

Antal testade vecka 37

Antal testade vecka 36

Antal testade vecka 35

Antal testade vecka 34

Antal testade vecka 33

Antal testade vecka 32

Antal testade vecka 31

Antal testade vecka 30

Antal testade vecka 29

Antal testade vecka 28

Antal testade vecka 27

Antal testade vecka 26

Antal testade vecka 25

Antal testade vecka 24

Antal testade vecka 23

Antal testade vecka 22