Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 49 261 229 268 113 32 280 32 389
vecka 48 275 712 282 449 33 160 33 252
vecka 47 260 710 267 865 30 946 31 068
vecka 46 254 295 260 673 29 550 29 639
vecka 45 228 023 233 899 27 279 27 383

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 49 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 189 482 2 676 31
Dalarna 7 406 852 6 514 40
Gotland 2 019 329 1 645 45
Gävleborg 7 612 1 421 6 135 56
Halland 8 158 1 056 7 092 10
Jämtland/ Härjedalen 5 013 323 4 653 37
Jönköping 7 640 1 090 6 548 2
Kalmar 5 952 658 5 279 15
Kronoberg 3 841 546 3 249 46
Norrbotten 5 897 835 4 711 351
Skåne 41 700 7 112 34 458 130
Stockholm 55 157 10 746 43 551 860
Sörmland 7 831 575 7 206 50
Uppsala 9 673 1 430 8 219 24
Värmland 5 586 575 4 906 105
Västerbotten 9 899 825 8 906 168
Västernorrland 6 309 1 186 5 089 34
Västmanland 9 722 1 396 8 235 91
Västra Götaland 40 737 4 561 35 871 305
Örebro 7 078 768 6 310 0
Östergötland 3 712 778 2 931 3
Övriga 7 098 0 7 086 12
Riket 261 229 37 544 221 270 2 415

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 49. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 49 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 194 4 190 0
Dalarna 829 158 668 3
Gotland 24 9 15 0
Gävleborg 701 170 502 29
Halland 985 185 799 1
Jämtland/ Härjedalen 380 25 331 24
Jönköping 679 138 541 0
Kalmar 475 81 389 5
Kronoberg 649 155 494 0
Norrbotten 883 77 791 15
Skåne 1 022 282 740 0
Stockholm 16 553 6 057 10 330 166
Sörmland 487 120 365 2
Uppsala 1 161 269 851 41
Värmland 60 3 56 1
Västerbotten 1 056 143 913 0
Västernorrland 591 101 490 0
Västmanland 539 108 420 11
Västra Götaland 4 178 922 3 175 81
Örebro 590 248 342 0
Östergötland 241 62 171 8
Övriga 3 0 3 0
Riket 32 280 9 317 22 576 387

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 49. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 49, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 529 313
Blekinge 1 998 122
Dalarna 2 572 288
Gotland 3 383 40
Gävleborg 2 649 244
Halland 2 444 295
Jämtland/ Härjedalen 3 832 290
Jönköping 2 101 187
Kalmar 2 425 194
Kronoberg 1 906 322
Norrbotten 2 358 353
Skåne 3 027 74
Stockholm 2 320 696
Sörmland 2 632 164
Uppsala 2 521 303
Värmland 1 978 21
Västerbotten 3 643 389
Västernorrland 2 571 241
Västmanland 3 524 195
Västra Götaland 2 360 242
Örebro 2 322 194
Östergötland 797 52

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19