Syftet med sammanställningen är att följa och rapportera hur testningen utvecklas från vecka 27, både nationellt och på regionnivå. Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

I tabell 1 nedan redovisas antalet genomförda test i Sverige, vecka för vecka. Antalet test är uppdelat på nukleinsyrapåvisning (PCR-test) som påvisar pågående eller nyligen genomgången infektion av covid-19, och antikroppspåvisning som visar tidigare genomgången infektion av covid-19.

I tabell 2 nedan redovisas antalet genomförda test med nukleinsyrapåvisning som respektive region har rapporterat den aktuella veckan, samt utfallet av dessa. Utfallet är positiva provsvar (påvisad infektion) som rapporterats till SmiNet. Observera att en individ kan ha testats flera gånger samma vecka och därmed förekomma mer än en gång i sammanställningen, därför visar dessa uppgifter inte antal sjukdomsfall per vecka.

I tabell 3 nedan redovisas antalet genomförda test med antikroppspåvisning som respektive region har rapporterat den aktuella veckan, samt utfallet av dessa. Utfallet är det provsvar som ges och kan vara antingen positivt (påvisade antikroppar), negativt (inga påvisade antikroppar) eller ej bedömbart (ett så kallat gränsvärdesresultat). Observera att en individ kan ha testats flera gånger samma vecka och därmed förekomma mer än en gång i sammanställningen, därför visar dessa uppgifter inte hur många som bär på antikroppar.

I figur 1 och 2 illustreras antalet genomförda test den aktuella veckan, samt utfallet av dessa för nukleinsyrapåvisning respektive antikroppspåvisning.

I tabell 4 nedan redovisas antalet genomförda test per region per 100 000 invånare den aktuella veckan, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 3 och 4 illustrerar antal genomförda test för pågående respektive genomgången infektion per region per 100 000 invånare enligt tabell 3.

Det finns många faktorer som påverkar testningen i olika regioner, t.ex. hur smittspridningen ser ut och behovet av smittspårning samt hur många som bor i just den regionen.

Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 31 52 959 54 633
vecka 30 59 143 50 251
vecka 29 69 393 64 139
vecka 28 81 801 64 200
vecka 27 79 811 67 548

Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 31 per region, samt utfall.

RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfall
Blekinge 519 13
Dalarna 1 743 35
Gotland 616 20
Gävleborg 2 086 30
Halland 2 201 61
Jämtland/Härjedalen 1 367 13
Jönköping 2 171 72
Kalmar 1 189 21
Kronoberg 681 29
Norrbotten 1 882 36
Skåne 5 977 159
Stockholm 10 161 337
Sörmland 1 015 16
Uppsala 1 515 42
Värmland 1 292 6
Västerbotten 1 970 22
Västernorrland 1 565 39
Västmanland 2 053 47
Västra Götaland 9 772 620
Örebro 1 139 46
Östergötland 1 586 54
Övriga 459 -

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 31 per region.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 31 per region

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 31 per region, samt utfall.

RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 21 8 13 0
Dalarna 538 79 455 4
Gotland 0 0 5 0
Gävleborg 704 149 546 9
Halland 662 42 620 0
Jämtland/Härjedalen 273 45 225 3
Jönköping 1 263 72 1 177 14
Kalmar 27 5 22 0
Kronoberg 351 49 297 5
Norrbotten 119 4 115 0
Skåne 668 75 586 7
Stockholm 42 654 6 992 35 516 146
Sörmland 605 69 536 0
Uppsala 1 920 283 1 590 47
Värmland 1 020 40 978 2
Västerbotten 76 9 66 1
Västernorrland 132 6 123 3
Västmanland 307 31 262 14
Västra Götaland 1 447 225 1 222 0
Örebro 1 586 249 1 302 35
Östergötland 260 39 221 0
Övriga 0 0 0 0

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 31 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 31 per region

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 31 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 513 529
Blekinge 325 13
Dalarna 605 187
Gotland 1 032 0
Gävleborg 726 245
Halland 659 198
Jämtland/Härjedalen 1 045 209
Jönköping 597 347
Kalmar 484 11
Kronoberg 338 174
Norrbotten 753 48
Skåne 434 48
Stockholm 427 1 794
Sörmland 341 203
Uppsala 395 500
Värmland 457 361
Västerbotten 725 28
Västernorrland 638 54
Västmanland 744 111
Västra Götaland 566 84
Örebro 374 520
Östergötland 341 56

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 31 per 100 000 invånare per region.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 31 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 31 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 31 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19