I preliminära resultat från typnings-PCR för vecka 1 för tre regioner i landet varierar förekomsten av virusvarianten omikron mellan 91 procent och 99 procent.

Andelen fall som har analyserats med typnings-PCR varierar mellan regionerna, och regioner med färre än 10 procent av de bekräftade fallen typade ingår inte i bedömningen.

Resultaten är baserade på de data som rapporterats från laboratorierna till SmiNet. Data är preliminära och kan komma att förändras när fler typningsresultat rapporteras. Observera att de typade proverna inte utgör ett geografiskt och demografiskt representativt stickprov, vilket bör beaktas vid tolkning av data. Statistik om fall av omikron bekräftade med helgenomsekvensering redovisas separat.

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse

Tabell. Förekomst av misstänkta fall av omikron bland bekräftade fall som typats med typnings-PCR i regioner där minst 10 procent av fallen genomgått typning.
RegionAntal misstänkt omikronAndel (%) misstänkt omikronAntal typade fallAndel (%) typade av totalt antal bekräftade fall
Blekinge (a) (a) (a) (a)
Dalarna (a) (a) (a) (a)
Gotland (a) (a) (a) (a)
Gävleborg (a) (a) (a) (a)
Halland (a) (a) (a) (a)
Jämtland Härjedalen (a) (a) (a) (a)
Jönköping (a) (a) (a) (a)
Kalmar 1 170 91 1 288 71
Kronoberg (a) (a) (a) (a)
Norrbotten (a) (a) (a) (a)
Skåne 4 739 92 5 139 30
Stockholm (a) (a) (a) (a)
Sörmland (a) (a) (a) (a)
Uppsala (a) (a) (a) (a)
Värmland (a) (a) (a) (a)
Västerbotten (a) (a) (a) (a)
Västernorrland (a) (a) (a) (a)
Västmanland (a) (a) (a) (a)
Västra Götaland (a) (a) (a) (a)
Örebro 2 463 99 2 499 75
Östergötland (a) (a) (a) (a)

(a) mindre än 10 % av regionens prover har rapporterats med typningsresultat
(b) av de prover som analyserats med påvisnings-PCR vid Karolinska Universitetslaboratoriet eller vidarebefordrats dit efter PCR-analys.