I preliminära resultat från typnings-PCR för vecka 51 för sju regioner i landet varierar förekomsten av virusvarianten omikron mellan tre procent och 51 procent.

Andelen fall som har analyserats med typnings-PCR varierar mellan regionerna, och regioner med färre än 10 procent av de bekräftade fallen typade ingår inte i bedömningen.

Resultaten är baserade på de data som rapporterats från laboratorierna till SmiNet och kompletterat med data för region Stockholm som rapporterats på annat sätt till Folkhälsomyndigheten. Data är preliminära och kan komma att förändras när fler typningsresultat rapporteras. Observera att absolutantalet analyserade fall i vissa regioner är litet och inte utgör ett geografiskt och demografiskt representativt stickprov, vilket bör beaktas vid tolkning av data. Statistik om fall av omikron bekräftade med helgenomsekvensering redovisas separat.

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse

Tabell. Förekomst av misstänkta fall av omikron bland bekräftade fall som typats med typnings-PCR i regioner där minst 10 procent av fallen genomgått typning.
RegionAntal misstänkt omikronAndel (%) misstänkt omikronAntal typade fallAndel (%) typade av totalt antal bekräftade fall
Blekinge (a) (a) (a) (a)
Dalarna (a) (a) (a) (a)
Gotland (a) (a) (a) (a)
Gävleborg (a) (a) (a) (a)
Halland (a) (a) (a) (a)
Jämtland Härjedalen (a) (a) (a) (a)
Jönköping (a) (a) (a) (a)
Kalmar 67 21 326 70
Kronoberg (a) (a) (a) (a)
Norrbotten (a) (a) (a) (a)
Skåne 1 519 51 3 000 54
Stockholm 749 36 2 086 31 (b)
Sörmland 21 30 70 20
Uppsala 8 3 248 31
Värmland (a) (a) (a) (a)
Västerbotten 57 31 186 58
Västernorrland (a) (a) (a) (a)
Västmanland (a) (a) (a) (a)
Västra Götaland 376 46 811 21
Örebro (a) (a) (a) (a)
Östergötland (a) (a) (a) (a)

(a)mindre än 10 % av regionens prover har rapporterats med typningsresultat (b)av de prover som analyserats med påvisnings-PCR vid Karolinska Universitetslaboratoriet eller vidarebefordrats dit efter PCR-analys.