I preliminära resultat från typnings-PCR för vecka 52 för fyra regioner i landet varierar förekomsten av virusvarianten omikron mellan 65 procent och 77 procent.

Andelen fall som har analyserats med typnings-PCR varierar mellan regionerna, och regioner med färre än 10 procent av de bekräftade fallen typade ingår inte i bedömningen.

Resultaten är baserade på de data som rapporterats från laboratorierna till SmiNet och kompletterat med data för region Stockholm som rapporterats på annat sätt till Folkhälsomyndigheten. Data är preliminära och kan komma att förändras när fler typningsresultat rapporteras. Observera att absolutantalet analyserade fall i vissa regioner är litet och inte utgör ett geografiskt och demografiskt representativt stickprov, vilket bör beaktas vid tolkning av data. Statistik om fall av omikron bekräftade med helgenomsekvensering redovisas separat.

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse

Tabell. Förekomst av misstänkta fall av omikron bland bekräftade fall som typats med typnings-PCR i regioner där minst 10 procent av fallen genomgått typning.
RegionAntal misstänkt omikronAndel (%) misstänkt omikronAntal typade fallAndel (%) typade av totalt antal bekräftade fall
Blekinge (a) (a) (a) (a)
Dalarna (a) (a) (a) (a)
Gotland (a) (a) (a) (a)
Gävleborg (a) (a) (a) (a)
Halland (a) (a) (a) (a)
Jämtland Härjedalen (a) (a) (a) (a)
Jönköping (a) (a) (a) (a)
Kalmar 484 65 750 75
Kronoberg (a) (a) (a) (a)
Norrbotten (a) (a) (a) (a)
Skåne 2 563 77 3 314 30
Stockholm 1 237 77 1 614 11 (b)
Sörmland (a) (a) (a) (a)
Uppsala (a) (a) (a) (a)
Värmland (a) (a) (a) (a)
Västerbotten (a) (a) (a) (a)
Västernorrland (a) (a) (a) (a)
Västmanland (a) (a) (a) (a)
Västra Götaland 950 70 1 353 17
Örebro (a) (a) (a) (a)
Östergötland (a) (a) (a) (a)

(a) mindre än 10 % av regionens prover har rapporterats med typningsresultat
(b) av de prover som analyserats med påvisnings-PCR vid Karolinska Universitetslaboratoriet eller vidarebefordrats dit efter PCR-analys.