Analys av blodgivare och blodprover från öppenvården

Folkhälsomyndigheten genomför så kallade seroepidemiologiska undersökningar i nio regioner, där vi analyserar förekomsten av antikroppar för påvisning av genomgången covid-19. Undersökningarna genomförs vid ett antal tillfällen under våren och hösten 2020 och omfattar veckovisa insamlingar av överskottsblodprover från öppenvården (via klinisk kemi och kliniska immunologilaboratorier). Parallellt samlas även prover in från blodgivare från dessa regioner.

Läs mer om seroepidemiologiska undersökningar. (PDF, 555 kB)

Analys av prover insamlade från öppenvården vecka 24 (8–14 juni) visar att antikroppar mot covid-19 påvisas hos 5,6 procent av den studerade populationen, med låg andel antikroppspositiva bland äldre vuxna 65–95 år (1,5 procent). Andelen antikroppspositiva bland vuxna 20–64 år var 6,4 procent, och bland barn 6,8 procent. En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad. Mer information finns i delrapporten om påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården under åtta veckor, vecka 17 till vecka 24.

Läs mer i delrapporten om blodprov.

Analys av prover från blodgivare insamlade under 10 veckor 2020 visar att andelen blodgivare med antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, ökade från 0,0 procent vecka 12 (16-22 mars) till 7,1 procent vecka 24 (8-14 juni). Mer information finns i delrapporten om påvisning av antikroppar efter genomgången infektion hos blodgivare.

Läs mer i delrapporten om blodgivare.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i delar av befolkningen

I slutet av juni 2020 genomfördes en undersökning av blodprover från slumpmässigt inbjudna invånare i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm. Resultaten visade att ungefär 19 procent av befolkningen i stadsdelen hade antikroppar i slutet av juni.

Läs mer i rapporten om antikroppar i Rinkeby-Kista.