Syftet med dessa undersökningar är att bedöma graden av genomgången covid-19 i befolkningen och få en tydligare bild av hur epidemin utvecklats regionalt och i olika åldersgrupper. I rapporterna återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningarna. Resultaten bidrar med att komplettera bilden från data som samlats in från kliniska laboratorier i regioner och frivillig rapportering av aggregerad data.

Analys av blodgivare och blodprover från öppenvården

Folkhälsomyndigheten genomför så kallade seroepidemiologiska undersökningar i nio regioner, där vi analyserar förekomsten av antikroppar för påvisning av genomgången covid-19. Undersökningarna genomförs vid ett antal tillfällen under 2020 och 2021 och omfattar periodvisa insamlingar av överskottsblodprover från öppenvården (via klinisk kemi och kliniska immunologilaboratorier). Parallellt samlas även prover in från blodgivare från dessa regioner.

Läs mer om seroepidemiologiska undersökningar. (PDF, 555 kB)

Analys av prover insamlade från öppenvården 1 mars till 12 mars (vecka 9-10) 2021 visar att antikroppar mot covid-19 påvisas hos 20,7 procent av den studerade populationen, med lägre andel antikroppspositiva bland äldre vuxna 65–95 år (15,0 procent). Andelen antikroppspositiva bland vuxna 20–64 år var 21,9 procent, och bland barn 0-19 år 22,5 procent. En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad. Mer information finns i rapporten om påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården (Delrapport 1).

Analys av prover från blodgivare insamlade under 12 insamlingsperioder 2020 och 2021 visar att andelen blodgivare med antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, ökade från 0,0 procent vecka 12 (16–22 mars 2020) till 22,4 procent vecka 9-10 2021 (1 mars till 12 mars 2021). Mer information finns i rapporten Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare (Delrapport 2).

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i delar av befolkningen

I slutet av juni 2020 genomfördes en undersökning av blodprover från slumpmässigt inbjudna invånare i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm. Resultaten visade att ungefär 19 procent av befolkningen i stadsdelen hade antikroppar i slutet av juni.

Läs mer i rapporten om antikroppar i Rinkeby-Kista.