Testning och smittspårning för covid-19

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att fokusera testning och smittspårning till hälso- och sjukvården och omsorgen för att skydda personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Testning rekommenderas vid symtom på covid-19 hos:

  • personer vars läkare bedömer att en covid-19-diagnos har betydelse för personens fortsatta behandling
  • patienter inom hälso- och sjukvård där läkare bedömer att en covid-19 diagnos har betydelse för åtgärder som vidtas inom sjukvården.

Även vissa omsorgstagare rekommenderas testning. Det gäller personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19, exempelvis inom:

  • särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • hemtjänsten
  • dagverksamheter
  • verksamheter under lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du som är omsorgstagare får veta om du bör testa dig av din läkare eller annan personal inom vård och omsorg.

Det här gäller för allmänheten

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest, oavsett testresultat.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård. Du kan också besöka webbplatsen 1177.se.

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Läs mer