Testning och smittspårning för covid-19

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att fokusera testning och smittspårning till hälso- och sjukvården och omsorgen för att skydda personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Testning rekommenderas vid symtom på covid-19 hos:

  • personer vars läkare bedömer att en covid-19-diagnos har betydelse för personens fortsatta behandling
  • patienter inom hälso- och sjukvård där läkare bedömer att en covid-19 diagnos har betydelse för åtgärder som vidtas inom sjukvården.

Även vissa omsorgstagare rekommenderas testning. Det gäller personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19, exempelvis inom:

  • särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • hemtjänsten
  • dagverksamheter
  • verksamheter under lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du som är omsorgstagare får veta om du bör testa dig av din läkare eller annan personal inom vård och omsorg.

Det här gäller för allmänheten vid symtom

För rådgivning och hjälp vid sjukdom vänd dig till 1177.se.

Covid-19 (1177.se)

Läs mer