Det här gäller för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom omsorgen

Om du arbetar inom hälso- och sjukvården rekommenderas du att testa dig om du blir sjuk med symtom på covid-19. Detsamma gäller om du arbetar inom omsorgen med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Vilken typ av verksamheter det gäller kan du läsa om i nästa avsnitt.

På 1177.se finns information om hur testningen går till där du befinner dig.

Du behöver inte testa dig om du har haft covid-19 under de senaste tre månaderna. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk.

Om du testas positivt för covid-19 ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar, och tills du känner dig frisk och har varit feberfri i minst ett dygn.

Du kan även ingå i smittspårning eller screening och testas då utan att du har symtom.

Förhållningsregler för dig som är smittad finns på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation”: Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen.se)

Det här gäller för dig som är patient eller omsorgstagare

Testning rekommenderas vid symtom på covid-19 hos:

  • personer vars läkare bedömer att en covid-19-diagnos har betydelse för personens fortsatta behandling
  • patienter inom hälso- och sjukvård.

Även vissa omsorgstagare rekommenderas testning. Det gäller personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 och deras personal, exempelvis inom:

  • särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • hemtjänsten
  • dagverksamheter
  • verksamheter under lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du som är omsorgstagare får veta om du bör testa dig av din läkare eller annan personal inom vård och omsorg.

Det här gäller för allmänheten

De flesta ska inte längre testa sig vid symtom på covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest, oavsett testresultat.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård. Du kan också besöka webbplatsen 1177.se.

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Tabell. Tabellen sammanfattar rekommendationerna för testning vid symtom på covid-19. Mer information finns i texten på denna sida.
Vilken gruppVad gäller för testning?
Allmänheten, både vuxna och barn

Du ska vanligtvis inte testa dig vid symtom på covid-19. Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 

Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19.

Du kan även ingå i smittspårning eller screening och testas då utan att du har symtom.

Patienter eller gravida kvinnor i behov av vård och behandling, eller personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom

Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19. Tala med din läkare, barnmorska eller vårdpersonalen.

Du kan även ingå i smittspårning eller screening och testas då utan att du har symtom.

Omsorgstagare med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, exempelvis i särskilt boende för äldre (SÄBO) eller med hemtjänst

Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19. Tala med personalen inom omsorgen.

Du kan även ingå i smittspårning eller screening och testas då utan att du har symtom.

Olika typer av tester för covid-19

Det finns olika typer av tester för covid-19:

  • PCR-test
  • antigentest
  • antikroppstest.

Mer om PCR-test

Mer om antigentest

Mer om antikroppstest

Antigentest i form av självtest

Det finns antigentest i form av självtest där du tar provet och läser av svaret själv.

Om du har symtom och tar ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att du har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har sjukdomen.

Om du är symtomfri men väljer att ta ett självtest, får du själv ta ställning till hur du ska göra om svaret blir positivt. Om testet tas vid screening på din arbetsplats följer du din arbetsgivares instruktioner.

För personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, eller inom omsorgen för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19, finns det särskilda rutiner vid positivt resultat.

Läs mer