PCR-test och antikroppstest tas vid olika tillfällen

Det finns olika typer av tester som kan tas vid covid-19. Ett PCR-test visar om du har en pågående infektion just nu. Ett antikroppstest visar om du tidigare har haft covid-19 och utvecklat antikroppar.

Ett PCR-test bör tas så tidigt som möjligt eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. Antikroppstester tas efter att en person haft en infektion. Det tar lite tid för antikropparna att bildas. Därför bör ett antikroppstest tas först 2–3 veckor efter att man blev sjuk.

Grafik som visar en tidslinje över vilka veckor det är lämpligt att ta PCR-test respektive antikroppstest

Testa dig om du har symtom för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på covid-19 tar ett PCR-test. Samma rekommendation gäller barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder.

. Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har sjukdomen covid-19 så att du inte smittar andra.

Om symtomen är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte testa dig för covid-19. Inte heller om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen till exempel migrän eller allergi.

Läs mer här om vad som gäller för testning av barn

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn, gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig. Ett PCR-test bör tas så tidigt som möjligt eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas bland annat utifrån rådande smittspridningsläge av covid-19 och andra infektioner i regionen. Du behöver därför ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i.

Om testet visar att du har covid-19 får du information om hur länge du behöver stanna hemma och vad du ska göra för att inte smitta andra. Du är skyldig att följa de förhållningsregler som du får eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen. Även hushållskontakter till den som är smittad får förhållningsregler. Om testet visar att du inte har covid-19, ska du ändå stanna hemma tills du är frisk igen.

Läs mer här om hur länge du behöver stanna hemma och om vad som gäller när du eller någon i familjen blivit sjuk

Om du eller ditt barn delar hushåll med någon som testat positivt för covid-19 kan ni bli uppmanade av sjukvården att lämna ett PCR-test även om ni inte har några symtom. Detta görs i så fall som ett led i smittspårning.

Läs mer här om smittspårning

Läs mer om PCR-test

Antikroppstest efter genomgången sjukdom

Ett antikroppstest visar om en person har haft covid-19 och bildat antikroppar mot viruset. Det kan visa om en person har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19 efter en genomgången infektion.

Det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. Därför behöver du ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i genom att gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välja din region. Även vissa privata aktörer tar antikroppstester och ansvarar då för all information kring utförande och provsvar.

Läs mer om antikroppstest

Se en film där vi förklarar skillnaderna mellan PCR-test och antikroppstest

Se en film om att man ska testa sig om man har symtom på covid-19!

Filmerna är framtagna på svenska, arabiska, engelska och somaliska. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.

Här finns filmerna på andra språk

Se filmen Hur vet man om man har eller har haft covid-19?

Läs mer

Testning för reseintyg

Testning av barn