Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvariantere

Olika tester – viktigt att rätt test tas vid rätt tillfälle

Det finns tester som kan visa om du har en pågående infektion just nu och tester som kan visa om du redan har haft covid-19 och utvecklat antikroppar.

PCR-test och antigentest tar du när du är sjuk

De tester som finns för att visa pågående covid-19 är PCR-test och antigentest. Både PCR-tester och antigentester tas alltså när du är sjuk med symtom på covid-19, eller om du i samband med smittspårning blir uppmanad att testa dig. PCR-tester används idag i stor skala och tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning. PCR-testet visar om det finns arvsmassa från viruset som orsakar infektionen.

Ett antigentest visar om det finns proteindelar av viruset. Provtagning för antigentester liksom analysen av själva testet utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. Antigentestet är inte lika känsligt som PCR-testet men ger ett snabbt svar. Det kan användas för att bekräfta att du har covid-19 men det kan inte användas för att utesluta covid-19. Vid ett negativt testresultat kan du därför behöva ta ett till test i vissa fall.

Antikroppstest tar du om du tidigare har varit sjuk

Ett antikroppstest visar om du tidigare haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Det tar tid för antikropparna att bildas. Ett antikroppstest tas därför tidigast ungefär 2–3 veckor efter att du blev sjuk. Du ska alltså inte ta ett antikroppstest när du är sjuk med symtom på covid-19.

Läs mer om antikroppstest

Testa dig om du har symtom för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på covid-19 testar sig för att se om man har en pågående infektion. Samma rekommendation gäller barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder.

Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har sjukdomen covid-19 så att du inte smittar andra.

Vid tillfälliga, lätta symtom som går över inom ett dygn behöver du inte testa dig för covid-19. Men du behöver stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn för att vara säker på att symtomen verkligen var tillfälliga och inte orsakade av en infektion. Du behöver inte heller testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn, gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Ett test som visar om du har en pågående infektion bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. Just nu är det många som testar sig vilket gör att kapaciteten för provtagning är ansträngd i vissa regioner. Ta reda på vad som gäller i din region. I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Har du tidigare fått veta att du haft covid-19 genom ett PCR-test, ett antigentest eller ett antikroppstest behöver du generellt inte testas på nytt för covid-19, om inte en läkare bedömer att du behöver det. Men du ska stanna hemma så länge du har symtom och är sjuk.

Förskolebarn rekommenderas vara hemma utan testning

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. Ibland har barn i åldern 1­–6 år lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute.

Läs mer här om hur länge barn behöver stanna hemma när de är sjuka

Ta reda på vad som gäller där du befinner dig

Det är viktigt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testning är nationella, men det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. De utgår bland annat från hur smittspridningen av covid-19 och andra infektioner ser ut i regionen. Du behöver därför ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i.

Om du eller ditt barn delar hushåll med någon som har testats positiv för covid-19 kan ni bli uppmanade av sjukvården att ta ett test även om ni inte har några symtom. Detta görs i så fall som ett led i smittspårningen. Läs mer här om smittspårning.

Vad gäller när provtagning är gjord?

I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Läs mer här om hur länge du behöver stanna hemma beroende på vad ditt testresultat visar

Information om vad din familj behöver tänka på när du är sjuk

Läs mer om PCR-test

Se en film där vi förklarar skillnaderna mellan PCR-test och antikroppstest

Se en film om att man ska testa sig om man har symtom på covid-19

Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest? (kort version)

Testa dig om du har symtom på covid-19 (kort version)

Filmerna ovan är framtagna på svenska, arabiska, engelska och somaliska. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.

Här finns filmerna på andra språk

Se filmen Hur vet man om man har eller har haft covid-19?

Läs mer

Testning för reseintyg