Felet har lett till att cirka 3 900 personer provtagna i nio olika regioner (se lista nedan) har sannolikt fått falska positiva svar. De har alltså felaktigt fått veta att de har en covid-19-infektion. Proven togs mellan 24 april och 18 augusti.

Alla berörda har blivit kontaktade om det som hänt och fått sina provsvar tillbakadragna. Eftersom det gått flera veckor sedan de aktuella proven togs är det inte meningsfullt att ta ett nytt prov för den då misstänkta infektionen. Däremot kommer berörda att erbjudas ett kostnadsfritt antikroppstest av respektive vårdgivare i sin region. Ett antikroppstest kan i vissa fall påvisa genomgången covid-19. Har du testats för covid-19 och inte blivit kontaktad så kan du alltså räkna med att ditt provsvar är korrekt.

De två laboratorierna har med stöd av Folkhälsomyndigheten och berörda regioner utrett bristerna och kan konstatera att test-kittet inte håller den kvalitet som anges av leverantören. De två berörda laboratorierna, National Pandemic Center vid Karolinska Institutet och ABC-labs, har åtgärdat de identifierade bristerna och samtliga prover som har analyserats efter den 19 augusti är korrekta.

Felet har uppstått i ett CE-märkt kommersiellt test-kit tillverkat i Kina av BGI Biotechnology (Wuhan) Co. Ltd. CE-märkning innebär att produkten ska överensstämma med grundläggande krav på till exempel hälsa och säkerhet och att en viss kontrollprocedur har följts. Test-kittet har exporterats från Kina till många andra länder förutom Sverige. Folkhälsomyndigheten har informerat motsvarande myndigheter i Europa samt WHO om det inträffade. Det felaktiga test-kittet har också anmälts till Läkemedelsverket.

De två laboratorierna har analyserat prover från flera regioner, bland annat Stockholm och Västra Götaland. I huvudsak är det personer som haft milda symtom eller inte har känt av några symtom vid testtillfället som fått falska positiva svar.

En nationell telefonlinje öppnas nu dit du kan vända dig med frågor om du eller någon i din närhet är berörd, telefonnumret finns i den information som skickas ut till alla som är berörda av de felaktiga svaren.

För övriga frågor hänvisas till 11313, är du sjuk och har frågor om vård, kontakta 1177.

Aktuella regioner:

  • Blekinge
  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Stockholm
  • Sörmland
  • Västerbotten
  • Västernorrland
  • Västmanland
  • Västra Götaland

Information på andra språk /Information in other languages

Arabiska عربي (PDF, 246 kB)

Dari دری (PDF, 212 kB)

Engelska English (PDF, 272 kB)

Persiska/Farsi فارسی (PDF, 209 kB)

Franska Français (PDF, 192 kB)

Somaliska Soomaali (PDF, 153 kB)

Tigrinja ትግርኛ (PDF, 122 kB)