Lättläst svenska

Information om testning på lättläst svenska

Teckenspråk

Information om testning på teckenspråk (på krisinformation.se)

Information på olika språk

Filmer

PCR-tester är tillförlitliga (med Karin Tegmark Wisell)

Testning för covid-19 med PCR är fortfarande viktigt (med Karin Tegmark Wisell)

Testa dig om du har symtom på covid-19

Filmen "Testa dig om du har symtom på covid-19" finns på svenska.

Covid-19: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

Här finns filmen på arabiska, engelska, farsi, somaliska och tigrinja. Vill du ladda ned filmerna till din datorn gör du det här.

Ladda ned filmer

Ladda ner filmerna i mp4-format i vår filmspelare

Läs mer