Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan först 2–3 veckor efter att man blev sjuk. I dagsläget bedömer vi att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat.

För att testa om en person har genomgått en infektion görs ett antikroppstest genom ett blodprov. Testet visar om personen har bildat antikroppar mot viruset efter en genomgången infektion.

Vad gäller om jag har ett positivt antikroppstest?

För en person som är symtomfri innebär förekomsten av IgG-antikroppar minskad risk att smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra i samhället.

För en symtomfri person, även de som tillhör någon riskgrupp eller är 70 år eller äldre, innebär ett positivt testresultat en möjlighet att i större utsträckning umgås med andra personer. Det kan i första hand röra sig om att umgås, både inomhus och utomhus, med närstående såsom familj och vänner.

Varje person behöver alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen samt fortsätta följa de generella rekommendationerna för att minska smittspridning i samhället:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk
  • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Därför ska man tvätta händerna ofta. Då försvinner viruset. På så vis minskar man risken för smittspridning.
  • Hålla avstånd till personer utanför sin umgängeskrets
  • På arbetsplatsen: Tillämpa riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Antikroppstester behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Vid användning av antikroppstest är det viktigt att utgå från testets tänkta användningsområde. Den som utför testet behöver ge information om hur personen ska förhålla sig till sitt provsvar.