För att testa om en person har genomgått en infektion görs ett antikroppstest genom ett blodprov. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan först 2–3 veckor efter att man blev sjuk. I dagsläget bedömer vi att i stort sett alla som har utvecklat IgG-antikroppar sannolikt har ett skydd som varar åtminstone ett halvår mot återinfektion med allvarliga symtom.

Det finns personer som har andra sjukdomar och besvär som gör att de har ett nedsatt immunförsvar vilket kan bidra till att de inte utvecklar samma skydd mot covid-19.

Minskad risk att vara smittad och att smitta andra

För en person som är symtomfri innebär förekomsten av IgG-antikroppar en minskad risk att vara smittad av viruset som orsakar covid-19 och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra.

Det är viktigt att tänka på att även om man har gjort ett test som visar förekomst av antikroppar mot covid-19 behöver man fortsätta att följa de allmänna råden om att förhindra smitta i samhället. Det gäller till exempel råden om att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna regelbundet.

Ta reda på vad som gäller för antikroppstestning där du befinner dig

Det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. Därför behöver du ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i genom att gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välja din region.

Även vissa privata aktörer tar antikroppstester och ansvarar då för all information kring utförande och provsvar. Antikroppstester behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Den som utför testet behöver ge information om hur personen som testas ska förhålla sig till sitt provsvar.

Alla får inte mätbara antikroppar

Alla som har haft covid-19 har inte påvisbara antikroppar. En del personer har utvecklat så pass höga nivåer av antikroppar mot sjukdomen så att de kan mätas i ett blodprov. Man kan också utveckla ett immunsvar via exempelvis de så kallade T-cellerna. Analyser av T-cellssvar mot covid-19 är mer komplicerade att utföra än analyser av antikroppar. Därför genomförs de inte regelmässigt för enskilda personer. Ett negativt antikroppstest utesluter därför inte att en person har haft en genomgången infektion.

Även om alla som varit sjuka i covid-19 inte utvecklar mätbara nivåer av antikroppar i blodet så har dessa personer i de allra flesta fall utvecklat någon form av immunsvar.