Vaccination och smittspårning

Även du som är vaccinerad med två doser ingår i smittspårningen kring en smittad person – om du själv har symtom. Har du inga symtom behöver du inte testa dig. Vanligtvis undantas du även från andra skyddsåtgärder som gäller när någon i hushållet blir sjuk.

För personer som arbetar inom vård och omsorg finns särskilda regler för testning.

Testning och smittspårning är viktiga åtgärder för att upptäcka genombrottsinfektioner, det vill säga när en person blir sjuk i covid-19 trots att hen är vaccinerad.

Vad innebär smittspårning?

I kombination med testning och skyddsföreskrifter är smittspårning ett effektivt verktyg för att begränsa spridningen av covid-19. Vid smittspårning gäller testning som utförs av vården med PCR- eller antigentest.

Covid-19 har en förmåga att sprida sig i kluster, det vill säga att flera personer i en avgränsad miljö smittas samtidigt. Det är viktigt att upptäcka klustren genom smittspårning och få kontroll på vidare smittspridning.

Smittspårningen innebär att identifiera:

  • Personer som riskerar att ha utsatts för smitta av en person med konstaterad covid-19-infektion – till vilka kan smittan ha förts vidare?
  • Smittkälla – vem eller vilka kan personen ha smittats av och vilka andra kan ha smittats av samma källa?
  • Smittväg – hur och i vilken miljö har personen blivit smittad?

Det är behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens som utför smittspårningen. Personen med covid-19 blir kontaktad och får svara på frågor om vilka hen har träffat och var hen har varit sedan de första tecknen på symtom och 48 timmar innan.

Om du har covid-19 får du förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Det får även de som har delat bostad med dig från 48 timmar innan första symtom tills dess att du blivit feberfri och känt dig bra i minst två dygn.

Vad innebär förhållningsreglerna? (längre ned på sidan)

Om du har ett positivt PCR-test, men inga symtom, räknas den smittsamma fasen från datumet för provtagningen till och med 7 dagar efter.

Kontakt med dem som kan ha utsatts för smitta

I nästa steg tas kontakt med dem som kan ha utsatts för smitta. Det görs antingen av den smittade själv, i dialog med en smittspårare, eller av en smittspårare i den ansvariga regionen.

Om du kontaktas i en smittspårning får du information om vad du behöver göra. Om du identifieras som nära kontakt till ett positivt fall rekommenderas testning. För personer som fått två doser vaccin för minst två veckor sedan gäller detta endast om de själva har symtom. Varje person som får ett positivt provsvar ger upphov till en ny smittspårning.

Du som har, eller misstänks ha, en allmänfarlig sjukdom har rätt till fri sjukvård. Om du inte kan arbeta kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Du som kontaktas i en smittspårning informeras om att du har varit utsatt för en smittorisk, men inte om vem som kan ha smittat dig. Den informationen är en del av patientsekretessen.

Vad innebär förhållningsreglerna?

Har någon i hushållet covid-19 blir ni kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad var och en behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Alla som får förhållningsregler enligt smittskyddslagen är tvungna att följa dem, för att sjukdomen inte ska spridas vidare. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Förhållningsreglerna för friska personer i hushållet gäller från när den som är sjuk har fått veta att hen har covid-19. Om du fortfarande är symtomfri sju dagar efter att den som är sjuk tog sitt prov kan du återgå till arbete eller skola. Har du själv testat dig måste du däremot stanna hemma och vänta på provsvaret.

Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Om olika personer i hushållet blir positiva för covid-19 vid olika tillfällen gör vården en individuell bedömning om den eller de personer i hushållet som varit sjuka tidigare behöver få förhållningsregler igen.

Läs mer