Testa dig om du har symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är vuxen och har symtom på covid-19 testar dig för att se om du har en pågående infektion. Samma rekommendation gäller barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har covid-19 så att du inte smittar andra.

Gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Ett test som visar om du har en pågående infektion bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Du behöver inte testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Du som de senaste dagarna vaccinerats mot covid-19 och upplever symptom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Stanna hemma så länge du har symptom. Om symtomen fortsätter mer än ett dygn är det inte troligt att det är biverkningar och du ska testa dig för covid-19.

Om du haft covid-19 senaste halvåret

Du behöver vanligtvis inte testa dig igen om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. Du kan ha fått veta att du redan haft covid-19 genom ett positivt PCR-test, antigentest eller antikroppstest. I vissa fall kan en läkare ändå be att du testar dig.

När du blivit frisk från covid-19

Om du har testat dig vid symtom och fått veta att du har covid-19 ska du inte ta ett till test för att se om du blivit frisk igen. Testerna används för att ställa diagnos när du är sjuk, inte för att se om du blivit frisk eller för att bedöma om du är smittsam. Det är antalet dagar som gått sedan du blev sjuk, och hur länge du har varit symtomfri, som avgör när du slutar vara smittsam. I vissa situationer kan du bli uppmanad att ta ett test utan att du har symtom. Då räknas smittsamheten från det datumet då provet tas. Du ska stanna hemma och följa de förhållningsregler du får från sjukvården. Först efter det kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Olika tester – viktigt att rätt test tas vid rätt tillfälle

Det finns tester som kan visa om du har covid-19 just nu och tester som kan visa om du redan har haft sjukdomen och utvecklat antikroppar.

Tabell. Tabellen sammanfattar skillnader mellan olika tester, vilket står i styckena nedanför tabellen
Frågor om testerPCR-testAntigentestAntikroppstest
Vad betyder ett positivt test? Att du har covid-19. Att du har covid-19. Att du har utvecklat antikroppar efter covid-19 eller vaccination.
När tas testet? När du har symtom som kan bero på covid-19. När du har symtom som kan bero på
covid-19.
Efter att du har haft covid-19. Tidigast 2–3 veckor efter att du blev sjuk.
Hur tas testet? Prov från näsa och hals. Tas av vårdpersonal eller som egenprovtagning. Prov från näsa och hals. Tas av vårdpersonal. Blodprov i armvecket eller stick i fingret. Tas av vårdpersonal.
När får jag svar? Inom ett par dagar. Samma dag, ofta inom 30 minuter. Inom ett par dagar.
Vad visar testet inte? Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle. Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle. Testet kan inte utesluta att du har covid-19 just nu.
Behöver jag ta ett till test för att bekräfta resultatet? Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det. Om testet visar att du inte har covid-19 tas i vissa fall ett nytt test. Det avgör din läkare. Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

PCR-test och antigentest tar du när du är sjuk

Både PCR-tester och antigentester tas när du är sjuk med symtom på covid-19. Du kan också bli uppmanad att testa dig i samband med smittspårning. PCR-tester används idag i stor skala och tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning.

Provtagning för antigentester liksom analysen av själva testet utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. En fördel med antigentestet är att det ger ett snabbt svar på om du har covid-19. Däremot kan det inte användas för att utesluta att du har sjukdomen. Vid ett negativt testresultat kan du därför i vissa fall behöva ta ett till test.

Utöver PCR finns även andra tester som visar på virusets arvsmassa. LAMP och TMA är två exempel, och testen ska tas vid symtom. De kan användas som komplement till PCR men ersätter inte PCR i den storskaliga testningen. LAMP och TMA är godkända vid inresa till Sverige, där utländska medborgare måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att de har testat negativt för covid-19.

Antikroppstest tar du om du tidigare har varit sjuk

Ett antikroppstest visar om du tidigare haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Det tar tid för antikropparna att bildas. Ett antikroppstest tas därför tidigast ungefär 2–3 veckor efter att du blev sjuk. Du ska alltså inte ta ett antikroppstest när du är sjuk med symtom på covid-19.

Förskolebarn rekommenderas vara hemma utan testning

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. Ibland har barn i åldern 1­–6 år lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver barnet inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att barnet varit ute.

Läs mer här om hur länge barn behöver stanna hemma när de är sjuka

Ta reda på vad som gäller där du befinner dig

Det är viktigt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testning är nationella, men det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. De utgår bland annat från hur smittspridningen av covid-19 och andra infektioner ser ut i regionen. Därför behöver du ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i.

Gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Om du eller ditt barn delar hushåll med någon som har testats positiv för covid-19 kan ni bli uppmanade av sjukvården att ta ett test även om ni inte har några symtom. Detta görs i så fall som ett led i smittspårningen.

Vad gäller när provtagning är gjord?

I väntan på ditt provsvar ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Läs mer

Filmer om testning

Filmerna nedan är framtagna på svenska, arabiska, engelska och somaliska. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen. Filmen Hur vet man om man har eller har haft covid-19? är inte översatt på andra språk.

Här finns filmerna på andra språk