Testa dig om du får symtom på covid-19

Just nu när vi har en mycket omfattande smittspridning räcker inte alltid kapaciteten för testning och smittspårning till. Regionerna kan behöva prioritera sina resurser för att använda dem där de gör störst skillnad.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning för:

  • patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
  • personer som behöver vara på plats på arbetet
  • elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Mer om vad som gäller i din region (1177.se)

Symtom på covid-19

Om du inte rekommenderas testning eller om det dröjer länge innan du får testa dig är det viktigt att du stannar hemma.

Hur länge bör jag stanna hemma?

Du behöver inte testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Du som har haft covid-19 under de senaste tre månaderna behöver vanligtvis inte testa dig. Detsamma gäller barn som ännu inte har börjat förskoleklass.

Du kan också ingå i en smittspårning och bli uppmanad att testa dig.

Information om vad du ska göra om du eller någon i familjen har symtom på covid-19

Så gör du för att testa dig

Får du symtom på covid-19 ska du gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välja den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Ett test som du bokar via hälso- och sjukvården eller 1177.se visar om du har covid-19. Testet bör tas de första dagarna efter att du fick symtom, eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen.

Om du har tagit ett antigentest i form av ett självtest som visar att du har covid-19, utgå ifrån att du har sjukdomen. Då ska du stanna hemma minst fem dagar tills du känner dig frisk och har varit feberfri minst två dygn.

Ett negativt resultat från ett självtest utesluter inte att du har covid-19. Om du har symtom bör du därför stanna hemma tills du är frisk.

Tabell. Tabellen sammanfattar rekommendationerna för testning för covid-19. Mer information finns i texten på denna sida. På 1177.se finns information hur du bokar eller hämtar ett PCR-test.
Om duVad gäller för testning?
Är vuxen eller om du är barn över sex års ålder (förskoleklass)

Testning vid symtom rekommenderas för de personer som behöver vara på plats på arbetet och för elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Se längre ner i tabellen vad som gäller för personal inom vård och omsorg samt vissa patienter.

Haft covid-19 de senaste tre månaderna
Du behöver generellt inte testa dig vid nytillkomna symtom på covid-19.
Är barn i förskoleåldern
Du behöver generellt inte testa dig vid nytillkomna symtom på covid-19.
Är personal inom äldreomsorg, LSS- verksamhet eller hälso- och sjukvård
Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19. Du kan även ingå i screening och då testas utan att du har symtom.
Är patient i behov av vård och behandling eller har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom
Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19. Du kan även ingå i screening och då testas utan att du har symtom.
Har tagit ett antigentest i form av självtest som visar att du har covid-19
Utgå ifrån att du har covid-19 och stanna hemma minst fem dagar tills du känner dig frisk och har varit feberfri minst två dygn.

Om du har haft covid-19 de senaste tre månaderna

Du behöver vanligtvis inte testa dig igen om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under de senaste tre månaderna. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. I vissa fall kan en läkare ändå be att du testar dig.

Så länge behöver du stanna hemma

Om du har biverkningar efter vaccinering mot covid-19

Du som de senaste dagarna vaccinerats mot covid-19 och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Stanna hemma så länge du har symtom. Om symtomen fortsätter mer än ett dygn är det inte troligt att det är biverkningar och du ska testa dig för covid-19, om du tillhör någon av de grupper som rekommenderas testning.

När du blivit frisk från covid-19

Om du har testat dig vid symtom och fått veta att du har covid-19 ska du inte ta ett till test för att se om du blivit frisk igen. Testerna används för att ställa diagnos när du är sjuk, inte för att se om du blivit frisk eller för att bedöma om du är smittsam. Det är antalet dagar som gått sedan du blev sjuk, och hur länge du har varit symtomfri, som avgör när du slutar vara smittsam.

I vissa situationer kan du bli uppmanad att ta ett test utan att du har symtom. Då räknas smittsamheten från det datum då provet tas. Du ska stanna hemma och följa de förhållningsregler du får från sjukvården. Först efter det kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Så länge behöver du stanna hemma

Olika tester – viktigt att rätt test tas vid rätt tillfälle

Det finns tester som kan visa om du har covid-19 just nu och tester som kan visa om du redan har haft sjukdomen och utvecklat antikroppar.

Tabell. Tabellen sammanfattar skillnader mellan olika tester som används när en person har eller har haft symtom. Information om testerna finns i styckena nedanför tabellen.
Frågor om testerPCR-testAntigentestAntikroppstest
När tas testet? När du får symtom som kan bero på covid-19.

När du får symtom som kan bero på covid-19.

Antigentest används ibland vid screening som initieras av arbetsgivare.

Efter att du har haft covid-19. Tidigast ett par veckor efter att du varit sjuk eller vaccinerats.
Vad betyder ett positivt test? Att du har covid-19.

Att du har covid-19.

Att du har utvecklat antikroppar efter covid-19 eller vaccination.
Hur tas testet? Prov från exempelvis näsa och hals. Tas av vårdpersonal eller som egenprovtagning.

Prov från exempelvis näsa och hals. Tas av vårdpersonal eller som egenprovtagning.

Med självtest tar du provet och läser av resultatet själv.

Blodprov i armvecket eller stick i fingret. Tas av vårdpersonal.

Ett självtest tar du med ett stick i fingret och läser själv av resultatet.

När får jag svar? Oftast inom ett dygn, men väntetiden kan bli längre vid omfattande smittspridning och hög belastning på testningen. Samma dag, ofta inom 30 minuter.

Inom ett par dagar.

Med självtest får du svar inom 30 minuter.

Vad visar testet inte? Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle. Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle. Testet kan inte utesluta att du har covid-19 just nu.
Behöver jag ta ett till test för att bekräfta resultatet? Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

Om testet tagits inom hälso- och sjukvården och visar att du inte har covid-19 tas i vissa fall ett nytt test. Det avgör din läkare.

Ett negativt testresultat från ett självtest utesluter inte covid-19.

Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

PCR-test tas när du är sjuk

Vid symtom är PCR-tester de tester som används i första hand. De tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning.

Mer om PCR-test

Utöver PCR finns även andra tester som visar på virusets arvsmassa. LAMP och TMA är två exempel, och testen ska tas vid symtom. De kan användas som komplement till PCR.

Antigentest ger snabbt svar men måste användas rätt

Antigentester tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller genom egenprovtagning. En fördel med antigentestet är att det ger ett snabbt svar på om du har covid-19. Däremot är de mindre känsliga än PCR-test och kan inte användas för att utesluta att du har sjukdomen. Vid ett negativt testresultat kan du därför i vissa fall behöva ta ett till test.

Antigentest i form av självtest

Det finns även antigentest i form av självtest där du tar provet och läser av svaret själv. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noggrant, så att du tar provet på rätt sätt och läser av resultatet korrekt.

Om ditt självtest visar att du har covid-19, utgå ifrån att du har sjukdomen och stanna hemma minst fem dagar tills du känner dig frisk och har varit feberfri minst två dygn.

Även de personer du bor med bör stanna hemma, men vissa grupper är undantagna. Om de du bor med inte har möjlighet att arbeta hemifrån bör de diskutera med sin arbetsgivare hur situationen kan hanteras. De du bor med är inte berättigade till smittbärarpenning. Läs mer på sidan ”Om du eller någon i familjen har blivit sjuk”.

Ett negativt resultat från ett självtest utesluter inte att du har covid-19. Om du har symtom, stanna hemma tills du är frisk.

Antikroppstest kan visa om du tidigare har varit sjuk eller vaccinerat dig

Ett antikroppstest kan visa om du har haft covid-19, eller vaccinerats, och bildat antikroppar mot viruset. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan tidigast ett par veckor efter att du varit sjuk eller vaccinerats.

Mer om antikroppstest

Det finns självtester som du kan använda hemma. Du tar provet och läser av svaret själv. Observera att resultatet från ett självtest inte kan användas när det krävs intyg på att du har haft covid-19.

Rekommendationer för testning av barn och unga i olika åldrar

Barn och unga i skolåldern inklusive förskoleklass

Syftet med testning för covid-19 hos barn och unga är att göra det möjligt att gå tillbaka till skolan och andra aktiviteter tidigare vid negativa provsvar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever från förskoleklass och uppåt, det vill säga från cirka 6 års ålder, med symtom på covid-19 testas. De som har haft covid-19 under de senaste tre månaderna behöver inte testa sig.

Barn och unga kan även ingå i en smittspårning om någon i hushållet, eller en nära kontakt på till exempel skolan, är sjuk. Du får mer information via smittspårningen eller personen du träffat. Riktlinjerna för provtagning av personer utan symtom kan se olika ut i olika regioner. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Om du eller någon i familjen är sjuk

Barn i förskoleåldern rekommenderas vara hemma utan testning

Barn i förskoleåldern rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. Barn i förskoleåldern är förkylda oftare än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Mer om hur länge förskolebarn behöver stanna hemma när de är sjuka

Ta reda på vad som gäller där du befinner dig

Det är viktigt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testning är nationella, och det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. De utgår bland annat från hur smittspridningen av covid-19 och andra infektioner ser ut i regionen. Därför behöver du ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i. Just nu har vi en mycket omfattande smittspridning, och regionerna kan behöva prioritera resurserna för att använda dem där de gör störst skillnad.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning för:

  • patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
  • personer som behöver vara på plats på arbetet
  • elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Om du eller ditt barn delar hushåll med någon som har testats positiv för covid-19 kan ni bli uppmanade av sjukvården att ta ett test som ett led i smittspårningen.

Mer om smittspårning av covid-19

Läs mer