Testa dig om du har symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är vuxen och har symtom på covid-19 testar dig för att se om du har en pågående infektion. Samma rekommendation gäller barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har covid-19 så att du inte smittar andra.

Har du symtom på covid-19 ska du gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välja den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Ett test som du bokar via hälso- och sjukvården eller 1177.se, visar om du har en pågående infektion och bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Antigentest i form av självtest, där du själv tar provet och läser av svaret, kan användas vid screening på vissa arbetsplatser. Om du har symtom på covid-19 ska du däremot kontakta hälso- och sjukvården och boka ett test. Om ditt självtest visar att du har covid-19 behöver du också isolera dig och kontakta hälso- och sjukvården så snart som möjligt. I de flesta fall gör du det genom att boka ett uppföljande PCR-test. Du kan se vilka rutiner som gäller i din region genom att gå in på webbplatsen 1177.se. Läs mer om användning av antigentester vid screening på arbetsplatser.

Du behöver inte testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Du som de senaste dagarna vaccinerats mot covid-19 och upplever symptom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Stanna hemma så länge du har symptom. Om symtomen fortsätter mer än ett dygn är det inte troligt att det är biverkningar och du ska testa dig för covid-19.

Om du haft covid-19 senaste halvåret

Du behöver vanligtvis inte testa dig igen om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. I vissa fall kan en läkare ändå be att du testar dig.

Du kan ha fått veta att du redan har haft covid-19 genom ett positivt PCR-test, antigentest eller antikroppstest, som du har tagit via hälso- och sjukvården.

När du blivit frisk från covid-19

Om du har testat dig vid symtom och fått veta att du har covid-19 ska du inte ta ett till test för att se om du blivit frisk igen. Testerna används för att ställa diagnos när du är sjuk, inte för att se om du blivit frisk eller för att bedöma om du är smittsam. Det är antalet dagar som gått sedan du blev sjuk, och hur länge du har varit symtomfri, som avgör när du slutar vara smittsam. I vissa situationer kan du bli uppmanad att ta ett test utan att du har symtom. Då räknas smittsamheten från det datum då provet tas. Du ska stanna hemma och följa de förhållningsregler du får från sjukvården. Först efter det kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Olika tester – viktigt att rätt test tas vid rätt tillfälle

Det finns tester som kan visa om du har covid-19 just nu och tester som kan visa om du redan har haft sjukdomen och utvecklat antikroppar.

Tabell. Tabellen sammanfattar skillnader mellan olika tester som används när en person har eller har haft symtom. Information om testerna finns i styckena nedanför tabellen.
Frågor om testerPCR-testAntigentestAntikroppstest
När tas testet? När du har symtom som kan bero på covid-19. När du har symtom som kan bero på
covid-19.
Efter att du har haft covid-19. Tidigast 2–3 veckor efter att du blev sjuk.
Vad betyder ett positivt test? Att du har covid-19.

Att du har covid-19.

Vid ett positivt resultat från ett självtest ansvarar du själv för att ta kontakt med hälso- och sjukvården så snart som möjligt.

Att du har utvecklat antikroppar efter covid-19 eller vaccination.
Hur tas testet? Prov från näsa och hals. Tas av vårdpersonal eller som egenprovtagning.

Prov från näsa och hals. Tas av vårdpersonal eller som egenprovtagning.

Med självtest tar du provet och läser av resultatet själv.

Blodprov i armvecket eller stick i fingret. Tas av vårdpersonal.

Ett självtest tar du med ett stick i fingret och läser själv av resultatet.

När får jag svar? Inom ett par dagar. Samma dag, ofta inom 30 minuter.

Inom ett par dagar.

Med självtest får du svar inom 30 minuter.

Vad visar testet inte? Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle. Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle. Testet kan inte utesluta att du har covid-19 just nu.
Behöver jag ta ett till test för att bekräfta resultatet? Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

Om testet visar att du inte har covid-19 tas i vissa fall ett nytt test. Det avgör din läkare.

Ett negativt testresultat från ett självtest utesluter inte covid-19. Vid ett positivt resultat från ett självtest ansvarar du själv för att ta kontakt med hälso- och sjukvården så snart som möjligt.

Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

PCR-test och antigentest tas när du är sjuk

Både PCR-tester och antigentester tas när du är sjuk med symtom på covid-19. Du kan också bli uppmanad att testa dig i samband med smittspårning. PCR-tester används idag i stor skala och tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning.

Om PCR-test

Provtagning för antigentester utförs av hälso- och sjukvårdspersonal eller genom egenprovtagning. Analysen av själva testet utförs på ett laboratorium. En fördel med antigentestet är att det ger ett snabbt svar på om du har covid-19. Däremot kan det inte användas för att utesluta att du har sjukdomen. Vid ett negativt testresultat kan du därför i vissa fall behöva ta ett till test.

Det finns även antigentest i form av självtest, där du tar provet och läser av svaret själv. Sådana självtest används ibland vid screening på vissa arbetsplatser, men inte när du har symtom på covid-19. Om ditt självtest visar att du har covid-19 behöver du isolera dig och kontakta hälso- och sjukvården så snart som möjligt. I de flesta fall gör du det genom att boka ett uppföljande PCR-test. Du kan se vilka rutiner som gäller i din region genom att gå in på webbplatsen 1177.se.

Läs mer om användning av antigentester vid screening på arbetsplatser.

Utöver PCR finns även andra tester som visar på virusets arvsmassa. LAMP och TMA är två exempel, och testen ska tas vid symtom. De kan användas som komplement till PCR men ersätter inte PCR i den storskaliga testningen. LAMP och TMA är godkända vid inresa till Sverige, där utländska medborgare måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att de har testat negativt för covid-19.

Antikroppstest tar du om du tidigare har varit sjuk

Ett antikroppstest visar om du tidigare haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Det tar tid för antikropparna att bildas. Ett antikroppstest tas därför tidigast ungefär 2–3 veckor efter att du blev sjuk. Du ska alltså inte ta ett antikroppstest när du är sjuk med symtom på covid-19.

Om antikroppstest

Det finns självtester som du kan använda hemma. Du tar provet och läser av svaret själv. Observera att resultatet från ett självtest inte kan användas när det krävs intyg på att du har haft covid-19.

Förskolebarn rekommenderas vara hemma utan testning

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. Ibland har barn i åldern 1­–6 år lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver barnet inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att barnet varit ute.

Läs mer om hur länge barn behöver stanna hemma när de är sjuka

Ta reda på vad som gäller där du befinner dig

Det är viktigt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testning är nationella, och det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. De utgår bland annat från hur smittspridningen av covid-19 och andra infektioner ser ut i regionen. Därför behöver du ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i.

Gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Om du eller ditt barn delar hushåll med någon som har testats positiv för covid-19 kan ni bli uppmanade av sjukvården att ta ett test även om ni inte har några symtom. Detta görs i så fall som ett led i smittspårningen.

Screening kan bidra till att upptäcka covid-19

För att minska risken för smittspridning kan exempelvis antigentest användas vid screening på vissa arbetsplatser . På så sätt kan man upptäcka personer som har covid-19, men som inte upplever sig ha symtom. Regelbunden screening kan användas som ett tillägg och ersätter inte andra åtgärder för att förhindra smittspridning på arbetsplatser. Alla som kan arbeta hemifrån bör fortfarande göra det.

Antigentester ger inte lika tillförlitliga svar som PCR-test eftersom de inte är lika känsliga. Det innebär bland annat att en person kan ha covid-19 även om provsvaret är negativt. Det innebär också att en del personer som inte har sjukdomen får falskt positiva testsvar. Antigentester finns även som självtester som kan användas och läsas av utan hjälp av vårdpersonal. Om ditt självtest visar att du har covid-19 behöver du isolera dig och kontakta hälso- och sjukvården så snart som möjligt. I de flesta fall gör du det genom att boka ett uppföljande PCR-test. Du kan se vilka rutiner som gäller i din region genom att gå in på webbplatsen 1177.se. Det gäller både om du har använt testet själv och vid screening på din arbetsplats. Observera att du inte ska använda självtest om du har symtom som skulle kunna bero på covid-19. Då ska du boka tid via 1177.se för testning hos hälso- och sjukvården.

Screening fångar inte alla som är på väg att insjukna i eller har covid-19, så det är viktigt att du fortsätter följa de smittskyddsåtgärder som finns på din arbetsplats. Du ska också fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, även om testet visar att du inte har covid-19.

Vad gäller när provtagning är gjord?

I väntan på ditt provsvar ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Läs mer

Filmer om testning

Filmerna nedan är framtagna på svenska, arabiska, engelska och somaliska. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen. Filmen Hur vet man om man har eller har haft covid-19? är inte översatt på andra språk.

Filmerna på andra språk